Какво е иконимическа полица?

Интересувате ли се какво е иконимическа полица

ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИЦА – запис на заповед, издаван без да е налице реално задължение на издателя към бенефициента, само за да може последният да получи пари от банка
чрез сконтиране или чрез залагане на Иконимическа полица.

Какво е иконимическа полица?

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.