Какво е иконимическа полица?

Интересувате ли се какво е иконимическа полица

ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИЦА – запис на заповед, издаван без да е налице реално задължение на издателя към бенефициента, само за да може последният да получи пари от банка
чрез сконтиране или чрез залагане на Иконимическа полица.

Какво е иконимическа полица?

kredit-byrz-300x63