Какво е джойнт венчър?

Интересувате ли се какво е джойнт венчър?

ДЖОЙНТ ВЕНЧЪР е съвместно мероприятие със стопанска цел
между партньори от две страни. Партньорите получават част от продукцията на предприятието или суми от реализацията и носят съответна част от рисковете и отговорностите съгласно договора между тях.

Какво е джойнт венчър?

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.