Какво е джирант (индосант)?

Интересувате ли се какво е джирант (индосант)?

ДЖИРАНТ (ИНДОСАНТ) е законен носител на вземане по менителничен ефект, който прехвърля правата си по него върху друго лице и поема солидарна отговорност за изплащане на сумата към следващите кредитори.

Какво е джирант (индосант)?

kredit-byrz-300x63