Какво е депозит?

Интересувате ли се какво е депозит?

ДЕПОЗИТ е влагане на пари, ценни книжа (вж.) или документи в банка или друго учреждение (спестовна каса) за получаване на лихви, а също и за пазене, управляване, обезпечение на предстоящо плащане или искан заем, гарантиране на вземания и др.

Какво е депозит?

kredit-byrz-300x63