Какво е ГПР?

Годишният процент на разходите ГПР е показател, който показва каква е крайната цена на един кредит. ГПР включва лихвата по задължението и допълнителните разходи към него като такси, комисионни и застраховки.

Нашият екип избра за вас специален списък от утвърдени кредитни компании, които предлагат опции за теглене на кредит и по електронен път. Може да изпратите вашата заявка онлайн и след одобрение служител на фирмата ще се свърже с вас и ще договорите начина, по който предпочитате да ви се изпратят средствата.

Таксите, които кредитните доставчици удържат се делят основно на три типа. Първоначалните тарифи са такса за кандидастване, обработка на документи и за отпускане. Много от предложенията с промоции на банките и фирмите са възможността за вземане на заем без заплащане на такси за кандидатстване и разглеждане на изискуемите документи. След това към заема има годишни такси, които по принцип се начисляват за обслужване или преразглеждане, както и когато потребителя желае промяна в условията по заема.

Банката може да начислява също и месечни такси по заема – за управление на парите и за обслужване. Такива може да са такса за обслужване на разплащателна сметка, например, която се удържа на месечна база. Така се вижда ясно, че ГПР е по-висок от лихвата и потребителя следва да сравнява отделните предложения, не само на основа на лихвата, но и за всички съпътстващи разходи.

Съществуват и такси, които се удържат еднократно, каквито на първоначалните, а други се удържат многократно, спрямо условията и погасителния период на заема. От значение е клиентът да се увери дали таксите са фиксирани и дали кредорът си запазва правото да ги променя във времето, препращайки тъм „Тарифите“ си

ГПР е гарантиран със закон. Той се включва в дейността по кредитиране у нас през  2006 г. и е изчисляван на базата на определени формули при сключване на договор за заем. Калкулирането му съвпада с реално дължимите средства, само в случаите, в които потребителят погасява задължението си редовно и спазва договорените условия без просрочия.

Потребителят следва да се увери, че няма клаузи в споразумението, които могат да доведат до промяна на условията по негативен начин.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.