Какво е ГПР?

Годишният процент на разходите ГПР е показател, който показва каква е крайната цена на един кредит. ГПР включва лихвата по задължението и допълнителните разходи към него като такси, комисионни и застраховки.
Нашият екип избра за вас специален списък от утвърдени кредитни компании, които предлагат опции за теглене на кредит и по електронен път. Може да изпратите вашата заявка онлайн и след одобрение служител на фирмата ще се свърже с вас и ще договорите начина, по който предпочитате да ви се изпратят средствата.

KANDIDATSTWANE 2
Таксите, които кредитните доставчици удържат се делят основно на три типа. Първоначалните тарифи са такса за кандидастване, обработка на документи и за отпускане. Много от предложенията с промоции на банките и фирмите са възможността за вземане на заем без заплащане на такси за кандидатстване и разглеждане на изискуемите документи. След това към заема има годишни такси, които по принцип се начисляват за обслужване или преразглеждане, както и когато потребителя желае промяна в условията по заема.

Банката може да начислява също и месечни такси по заема – за управление на парите и за обслужване. Такива може да са такса за обслужване на разплащателна сметка, например, която се удържа на месечна база. Така се вижда ясно, че ГПР е по-висок от лихвата и потребителя следва да сравнява отделните предложения, не само на основа на лихвата, но и за всички съпътстващи разходи.
Съществуват и такси, които се удържат еднократно, каквито на първоначалните, а други се удържат многократно, спрямо условията и погасителния период на заема. От значение е клиентът да се увери дали таксите са фиксирани и дали кредорът си запазва правото да ги променя във времето, препращайки тъм “Тарифите” си

ГПР е гарантиран със закон. Той се включва в дейността по кредитиране у нас през  2006 г. и е изчисляван на базата на определени формули при сключване на договор за заем. Калкулирането му съвпада с реално дължимите средства, само в случаите, в които потребителят погасява задължението си редовно и спазва договорените условия без просрочия.

Потребителят следва да се увери, че няма клаузи в споразумението, които могат да доведат до промяна на условията по негативен начин.

byrzi-krediti-bg