Какво е бариран чек?

Интересувате ли се какво е бариран чек?

БАРИРАН ЧЕК — чек , който не може да се изплаща в брой, а сумата по него може да се минава само по сметка. Бариран чек се обозначава с две напречни успоредни линии на лицевата страна на чека. Използва
се, за да се предотвратят злоупотреби.

Какво е бариран чек?

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.