Какво е бариран чек?

Интересувате ли се какво е бариран чек?

БАРИРАН ЧЕК — чек , който не може да се изплаща в брой, а сумата по него може да се минава само по сметка. Бариран чек се обозначава с две напречни успоредни линии на лицевата страна на чека. Използва
се, за да се предотвратят злоупотреби.

Какво е бариран чек?

kredit-byrz-300x63