Какво е аверс?

Интересувате ли се какво е аверс?

АВЕРС — (от лат. „adversus” — в превод противоположен, отсрещен) — с този термин се обозначава лицевата страна на монетата. За аверс се приема тази страна, върху която се намира символът на принадлежност, като: герб на владетел или на държава, владетелски портрет (възможно е и да е изобразен портрет на Исус Христос, друг символ на християнството или на някоя известна личност — например св. Иван Рилски, изобразен на монетата – бел. авт.), монограм, градска емблема или друго означение.

Какво е аверс?

kredit-byrz-300x63