Какво е аверс?

Интересувате ли се какво е аверс?

АВЕРС — (от лат. „adversus” — в превод противоположен, отсрещен) — с този термин се обозначава лицевата страна на монетата. За аверс се приема тази страна, върху която се намира символът на принадлежност, като: герб на владетел или на държава, владетелски портрет (възможно е и да е изобразен портрет на Исус Христос, друг символ на християнството или на някоя известна личност — например св. Иван Рилски, изобразен на монетата – бел. авт.), монограм, градска емблема или друго означение.

Какво е аверс?

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.