Какво е лигатура?

Интересувате ли се какво е лигатура?

ЛИГАТУРА е количеството на неблагородните метали, вложено в сплавта на монетите. Това са примеси, които се добавят към златото и се слагат за плътност (най-вече в бижутерията) — мед, сребро, никел. С лигатурата се измерва колко е частта на медта и колко е частта на среброто в една монетата.

Какво е лигатура?

kredit-byrz-300x63