История на кредитите у нас

Интересувате ли се от История на кредитите у нас?

Банките у нас действат като субект на системата по кредитиране. Те привличат парични средства на индивидуалните потребители и по сметките на фирмите и свободните финанси на междубанковите пазари, създават резерви и дават кредити при определени, доброволно приети от заемодателя и кредитопотребителя условия.

Кредитна система е съвкупността от законодателната рамка и действителната практика на регулирането на държавата на институциите, отпускащи кредити. Още преди 1878 година у нас съществуват условия за кредитна практика под формата на лихварски капитал. Отпускането на кредити на представители на българския етнос на територията на някогашната Турската империя се утилизира от по-заможните българи, наричани чорбаджии. Кредитите, давани от богаташите спъват нормалния стопански подем, тъй като са с много висок лихвен процент, неревантен на стопанската ситуация тогава. Във връзка с това известният изследовател на османската епоха пише, че българските чорбаджии ставали конашки съветници, членове на турски съдилища, шпиони на турците, приближени на султана или управители на селища. Те получавали ордени от султана, в символ на това, че са били правоверни служители на Османската империя. Те си позволявали да ограбват по нечовешки начин българския народ. Политическото давление в търговската сфера било практика. Не е все едно да се договаряш, да правиш сметки с равни на теб хора или с такива с политическа титла. Тази картина била особено жестока при лихварството. В Троян и Елена колибарите никога не успявали да изпатят на чорбаджиите дълговете си.

История на кредитите у нас

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.