Ипотечен кредит 100% финансиране

Жилищен ипотечен кредит 100% финансиране

Тази публикация има за цел да опише предложението за жилищен заем на Societe Generale Експресбанк, което е със финансиране от 100%. Това е често търсен заем за къща, вила, апартамент и други видове недвижимо имущество.

Докато при повечето подобни ипотечни кредити финансирането е максимално 70-80%, то Банката субсидира целия размер на новия дом, който потребителя желае да закупи.

Офертата се нарича Мост и служи за моменти, в които човек желае да купи нов дом и да продаде същевременно своя недвижима собственост. Основното преимущество на този изгоден кредитен продукт е, че гражданите могат да купят нов апартамент, етаж или къща още преди да са продали старата си собственост.

Банката отпуска период от една календарна година, за да може гражданите да продадат своята стара собственост на по-изгодна цена.

Гъвкавата политика на Банката прогнозира, че да продаде човек сграда се нуждае от време – за да я ремонтира и да я въведе в добър търговски вид. Същевременно тя знае, че докато този процес трае, новата собственост, която клиентът си е набелязал може да бъде купена от друг. За да улесни гражданите и да им позволи да разполагат със средства в брой в момента, в който се нуждаят от тях за покупката, Банката е склонна да изчака цяла година.

Освен това тя няма горна граница за стойността на този заем, а погасителният период е цели 30 години. Минималната сума на този заем е 5 хил. лв. и той може да бъде усвоен във валута, която човек предпочита – евро или лева.

Изискванията за положително становище на заявка за този заем са:

  • С кредитния продукт Мост хората се субсидират до 100% от новата недвижима собственост. Потребителите се задължават да погасят сумата „Мост“ след една календарна година.
  • Кредитът предлага гратисен срок от една година, през който клиентите изплащат само лихва и застраховка.
  • Банката учредява ипотека върху недвижима собственост на клиента, за която той може да докаже, че е наистина собственик.
  • Банката предлага на клиентите да сключат застраховка “Живот, пълна и трайна нетрудоспособност”.
  • Клиентът сключва застраховка на собствеността, върху която Банката учредява ипотеката в полза на Банката.

За повече информация, сайтът на Societe Generale Експресбанк е http://www.sgeb.bg/.

Ипотечен кредит 100% финансиране

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.