Ипотечен кредит с минимална работна заплата

Жилишен и ипотечен кредит с минимална работна заплата

Тъй като в наши дни банките и кредитните компании дават възможност хората, които са безработни, трудоустроени, пенсионери или в майчинство да получават кредити, то гражданите, които работят на минимална работна заплата, няма причина да не се възползват от тях.

Съотношението между нетния доход и месечните вноски, които потребителите ще внасят всеки месец не бива да надхвърля повече от 40 или 60 %, като условието се колебае при различните заемодатели. Това, разбира се, важи и за хората, работещи на минимална работна заплата.

Кредитните продукти главно се делят на заем до заплата и заем на вноски. Те се различават по това, че при кредитите до заплата вноската, с която се погасяват е една и се внася при изтичането на срока.

При заемите на вноски, обаче, освен сумата, за която се кандидатства, гражданите заявяват и какви погасителни вноски предпочитат да погасяват, както и какъв да бъде срока за издължаване на задължението.

Двата типа заеми не си съответстват и по стойността на най-малката и най-голямата сума, която може да бъде отпусната. Обикновено заемите до заплата са с по-нисък размер поради краткия си погасителен период.

И двата вида кредити могат да се ползват, както за излизане от спешни ситуации и плащане на сметки, така и за рефинансиране на вече съществуващи задължения или обединяване на дълговете, когато са се натрупали повече от един.

Главните условия към потребителите са да са навършили пълнолетие и да са с добър кредитен рейтинг, което значи да нямат просрочия и забавяния към никакви официални институции. От гледна точка на необходимите документи, гражданите имат нужда от валиден документ за самоличност.

 

Процесът по одобрение и отпускане на сумите е много ускорен и улеснен. Банките и кредитните компании, които са включени в регистъра на БНБ се контролират строго, така че няма вероятност клаузите в договора, който предлагат да има неясни условия или подводни камъни. Законодателната рамка е постановила и това се следи изключително строго, както от органите на ЕС, така и от националното ни правителство, в договорите да няма скрити разходи и уловки, изписвани с дребен шрифт, които да се окажат в последствие неблагоприятни за гражданите.

Освен това кредитните дружества разполагат с едни от най-добрите финансови консултанти, които могат да насочат потребителите в правилната посока и да им спестят ценно време.

За да се уверят кредитоискателите, че ще получат най-подходящия и изгоден за тях кредитен продукт, могат да се поинтересуват в повече от един кредитен доставчик едновременно или да потърсят кредитен консултант, който да работи в повече компании. Това е подходящ вариант, защото условията в отделните банки и компании са различни. Когато човек се сдобие с повече и по-разнообразни оферти, той може да сравнява лихвения процент и тяхното ГПР, сумите, които ще трябва да внася, погасителния им период и други. Някои от тях предлагат промоции и намаления за нови клиенти, от които също може да се спести. Добре е да се знае още, че много от доставчиците предлагат за своите лоялни и коректни клиенти много привилегии и бонуси.

Ипотечен кредит с минимална работна заплата

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.