Ипотечен кредит рефинансиране

Какво е ипотечен кредит рефинансиране?

Рефинансирането се отнася до замяната на текущи дългове с нов заем, който има относително благоприятни условия за изплащане. Ипотечното рефинансиране се отнася до изплащане на съществуваща ипотека с нова. Рефинансирането на ипотека води до използването на един и същ имот като обезпечение за получаване на нова ипотека за замяна на съществуващия заем. Въпреки, че смисълът от рефинансирането е, че потребителят се опитва да се възползва от спада на лихвените проценти в желанието му да съкрати срока на съществуващата ипотека.

Промяната в лихвения процент е една от основните причини за рефинансирането. Това може да помогне на собственика на жилище, който плаща висок лихвен процент върху съществуващата ипотека, да получи друга ипотека, която е с по-ниска лихва. Рефинансирането с цел изготвяне на договор с по-нисък лихвен процент е от полза, тъй като собственикът вече ще е длъжен да плаща по-малко вместо текущите си високи лихви. Тя зависи от способността на заемополучателя да придобие финансиране с благоприятен лихвен процент. Това, от своя страна, е функция на неговите кредитни резултати. Понякога промяната в пазарните условия може да доведе до лесно споразумяване на ипотечни заеми с нисък лихвен процент. Ипотеката с фиксиран лихвен процент запазва своя непроменлив лихвен процент през целия период на договора, а ипотеката с променлива лихва носи лихвен процент, който се колебае спрямо основната лихва. Следователно, регулируемата ипотека на лихвения процент има максимална и минимална граница, за да гарантира, че лихвеният процент не се увеличава или намалява неограничено. Промяната от ипотека за плащане с фиксиран лихвен процент до ипотека с променлив лихвен процент е желателна, когато лихвеният процент спада и се очаква тенденцията да продължи за известно време. В тази ситуация кредитополучателят, който плаща ипотечния заем при фиксирана лихва, може да избере да използва възможността за погасяване на заема при по-нисък лихвен процент. Рефинансирането от ипотека с променлив лихвен процент към ипотека с фиксиран лихвен процент е необходимо, ако лихвените проценти се увеличават и тенденцията се очаква да продължи за съществен период от време. Рефинансирането е решение, което заслужава да се обмисли многостранно и внимателно. Ипотечното рефинансиране може да не е препоръчително за хора, които проявяват интерес да променят своето пребиваване. Рефинансирането може да е безразсъдно, ако съществуващата ипотека има санкции при предсрочно погасяване или ако заемът е близо до падежа. Отпускането на рефинансиране, което се отнася до рефинансиране за повече от текущия дълг, може да не е препоръчително, тъй като погасяването на заема може да се окаже тромаво.    

Ипотечен кредит рефинансиране за суми до 200 000 лв.

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.