Ипотечен кредит изисквания

Жилищен ипотечен кредит изисквания

Съществуват много и различни изисквания, относно ипотечните кредити. В тази публикация ще представим някои от най-важните неща, на които обръщат внимание банките, когато обмислят отпускане на кредит. Добрата кредитна история е едно от най-важните неща в този аспект.

Когато един човек има няколко заема и няколко кредитни карти, той не би се класирал добре, тъй като финансовите институции приемат, че те нямат финансовия капацитет да поемат повече финансова отговорност.

Просрочено или ненавременно плащане на вноска по погасителен план, кредитна карта, комунално-битова сметка и пр. класират гражданите отново недобре. Също така, информацията за пропуснатите плащания се пази поне 5-6 години.

Когато едно лице се осъжда за неизплатени парични задължения и се стигне до влизане в действие на съдя изпълнител, за да се съберат непогасените задължения, то кредитния статус се влошава значително и е в сила от порядъка на около 6 години след делото.

Някои хора понякога едновременно подават заявление за отпускане на ипотечен заем в много кредитни доставчици, без да са информирани, че това им носи значителен брой негативни точки. Те отиват в банките с желанието да проучат изискванията за получаване на заем, но разбират, че вече са кандидатствали.

Добре е да се знае, че когато гражданите се обърнат към служител на банка трябва да формулират заявката си като проучване за кредит, а не желание за кредит. В противен случай човек рискува да се окаже в ситуация с 10 неодобрени молби от 10 различни банки.

Наличието на кредитни карти, които не се използват също вредят на кредитния статус. За доброто класиране не е важно какъв размер от кредитите се използва, а на колко лицето се води титуляр. В този аспект експертите препоръчват непотребните кредитни акаунти и карти да се затварят своевременно.

Друга ситуация, при която се утежнява класирането на кредитната история се свързва със случаите на грешки в подадените данни. Понякога те възникват поради факта, че електронното досие в ЦКР е цифрово и е нормално данните понякога да се объркат.Объркани лични данни като имена, семеен статус и пр. се считат за умишлен опит за подвеждане на банките и задача на гражданите е да се коригират навреме.

Друго явление, което банките възприемат като негатив са честите премествания. За банките, ако кредитоискателя не живее поне по една година на едно място, се случва нещо тревожно с финансовата му стабилност. Те допускат, че невъзможността за редовно плащане на наема може да е причина за честите смени на жилището.

Когато клиентът е в тесни отношения с нередовни кредитоплатци, те също получават недобра репутация.

Ипотечен кредит изисквания

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.