Ипотечен кредит изисквания

Жилищен Ипотечен кредит изисквания

Съществуват много и различни изисквания, относно ипотечните кредити. В тази публикация ще представим някои от най-важните неща, на които обръщат внимание банките, когато обмислят отпускане на кредит. Добрата кредитна история е едно от най-важните неща в този аспект.

Когато един човек има няколко заема и няколко кредитни карти, той не би се класирал добре, тъй като финансовите институции приемат, че те нямат финансовия капацитет да поемат повече финансова отговорност.

KANDIDATSTWANE 2

Просрочено или ненавременно плащане на вноска по погасителен план, кредитна карта, комунално-битова сметка и пр. класират гражданите отново недобре. Също така, информацията за пропуснатите плащания се пази поне 5-6 години.

Когато едно лице се осъжда за неизплатени парични задължения и се стигне до влизане в действие на съдя изпълнител, за да се съберат непогасените задължения, то кредитния статус се влошава значително и е в сила от порядъка на около 6 години след делото.Някои хора понякога едновременно подават заявление за отпускане на ипотечен заем в много кредитни доставчици, без да са информирани, че това им носи значителен брой негативни точки. Те отиват в банките с желанието да проучат изискванията за получаване на заем, но разбират, че вече са кандидатствали.

Добре е да се знае, че когато гражданите се обърнат към служител на банка трябва да формулират заявката си като проучване за кредит, а не желание за кредит. В противен случай човек рискува да се окаже в ситуация с 10 неодобрени молби от 10 различни банки.

Наличието на кредитни карти, които не се използват също вредят на кредитния статус. За доброто класиране не е важно какъв размер от кредитите се използва, а на колко лицето се води титуляр. В този аспект експертите препоръчват непотребните кредитни акаунти и карти да се затварят своевременно.

Друга ситуация, при която се утежнява класирането на кредитната история се свързва със случаите на грешки в подадените данни. Понякога те възникват поради факта, че електронното досие в ЦКР е цифрово и е нормално данните понякога да се объркат.Объркани лични данни като имена, семеен статус и пр. се считат за умишлен опит за подвеждане на банките и задача на гражданите е да се коригират навреме.

Друго явление, което банките възприемат като негатив са честите премествания. За банките, ако кредитоискателя не живее поне по една година на едно място, се случва нещо тревожно с финансовата му стабилност. Те допускат, че невъзможността за редовно плащане на наема може да е причина за честите смени на жилището.

Когато клиентът е в тесни отношения с нередовни кредитоплатци, те също получават недобра репутация.

Ипотечен кредит изисквания

kredit-byrz