Ипотечен кредит идеални части

Ипотечен кредит идеални части

Потенциалните клиенти на ипотечни кредити често задават въпроса какво означава термина идеална част от жилище и как такава част може да се използва като обезпечение. Импулсът за написването на тази публикация е да даде повече светлина върху този не толкова познат ъгъл от финансовата грамотност на потребителите у нас. За да не се оплитаме от сложни правни термини, е хубаво да започнем с това какво представлява идеалната част, за да може да бъде отпуснат ипотечен кредит идеални части. Целта е всеки от вас сам да може да прецени дали е собственик на такава част на имот, както и начините да се възползва от нея, когато тегли ипотечен кредит.

Представете си, че живеете в общата част на една къща с още 2 семейства в триетажна къща с дворно място. Реалната част от къщата е цялото й пространство, а идеалната й част е тази, в която вие живеете, в границите на тази къща.

Именно поради границите в къщата, вие знаете до къде се простира вашата идеална част – областта (етажа), която ползвате и 1/3 от градината.

Ако обаче, тези граници не са ясно дефинирани, е възможно в един момент да се получи казус между вас и останалите две семейства. Именно затова, съществуват ясно установени правни процедури.

Ако решите да предложите на банка идеалната ви част, когато искате да изтеглите ипотечен кредит, ще ви се наложи да поискате одобрение и от останалите семейства, с които съжителстват с вас в идеалната част на сградата.

При сключване на договор във връзка с такъв кредит, вие сте длъжни да представите на банката писмен документ, удостоверяващ, че те са се явили пред нотариус и са се подписали, че са съгласни.

Ако идеалната ви част е ясно определена и имате писмено съгласие от съсобствениците ви на къщата, то вие реално може да минете към ипотеката. Това означава, че вече не съществуват спънки, заради които банката да не може да учреди ипотека върху вашата идеална част. Така заемът вече става целеви ипотечен кредит и може да се възползвате от всички ваши права, които са регламентирани в условията и правилата на банката, на която сте се спрели, за да го реализирате.

След това идва ред на предварително установени процедури като жилищна оценка на идеалната ви част, размера, който може да получите като кредит, лихвата и погасителния период.

Ипотечен кредит идеални части

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.