Ипотечен кредит за хора с лоша кредитна история

Ипотечен кредит за хора с лоша кредитна история

Кредитната история представлява досието на всеки човек в Централния Кредитен Регистър. Тази информация е важна, защото въз основа на нея финансовите организации у нас предоставят кредити и кредитни карти. Според най-новите статистически проучвания икономическата стабилност на един човек е в тясна връзка с кредитната му история. Ипотечните кредити са вид кредитен продукт, който банките не биха отпуснали на хора с лоша кредитна история. Дори и да отпуснат, то този кредит ще бъде при по-неизгодни условия, отколкото, ако индивида е с добър кредитен рейтинг.  

Ипотечен кредит за хора с лоша кредитна история до 300 000 лв.

Кредитната история все още е нещо, което българина не познава много добре и което според законодателната рамка е конфиденциана информация, която той няма как да види, а това допълнително утежнява ситуацията. Лошият кредитен статус влияе не само на ипотечните кредити, но и на бързите, потребителските и фирментите. Той означава, че кредитоискателя носи висок риск и параметрите му се оскъпяват, за да може финансовата организация да се застрахова, че отпуснатата сума ще й бъде върната. Такива хора се считат за клиенти с намален кредитен потенциал, независимо от месечните им приходи. За жалост, нерядко хората не отдават нужното значение на своя кредитен статус. Един ден обаче, когато им се наложи да помолят за заем, чуват думите на служителя в банката, че нямат добър кредитен рейтинг. Тогава разбират, че не само добрите доходи, но и как работят с финансите си, е от значение, когато се обърнат към банките за помощ в труден финансов момент. На този етап в България гражданите нямат видимост върху своето кредитно досие, но пък има достатъчно информация за това как да го поддържаме добро и надеждно. Въз основа класиране на кредитни точки за един индивид кредитните дружества решават какъв кредит в какъв размер може да му бъде отпуснат, за какъв времеви интервали и при какъв лихвен процент. Кредитният статус е феномен, който е от значение не само сред финансовите организации, но и сред наемодателите. От кредитната история, може да се разбере един човек дали е рентабилен и какви са неговите навици и отношение към поети отговорности. От няколко години и в България наемодателите започват да взимат предвид кредитния статус, за да видят дали конкретния човек е надежден да му бъде предоставена недвижима собственост под наем.  

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.