Ипотечен кредит за фирми

Ипотечен кредит за фирми

Интерес представлява новината, че заемите за фирми поевтиняват до 4.5 % на годишна база.

Цената на теглените от банки кредити продължава да върви надолу от месец ноември м. г. сочи последната месечно проучване на  статистическите експерти от Българска Народна Банка. Информацията е публикувана в края на 2016 година.

Според тези данни, новите кредити за фирми, при които за основна валута е посочен българския лев, се предоставят при лихвен процент с приблизителна стойност от около 4.5% спрямо 4.7% през предишния месец. Ако се върнем точно една година назад тези фирмени кредити на обща стойност до 1 млн. евро, за които е избрана българска валута се предлагаха при лихвен процент приблизително равен на 5.2%. Тази информация е обнадеждаваща и изпълва експертите и потребителите с надежда, че конкуренцията, като мощно средство за развитие на кредитните доставчици, участващи активно на финансовия пазар у нас, не след дълго ще започнат да предлагат достатъчно ниски лихви, с които гражданите да теглят още по-често заеми и да оперират с тях ефективно и гъвкаво.

Ипотечен кредит за фирми

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.