Ипотечен кредит за пенсионери

Интересувате ли се от получаване на ипотечен кредит за пенсионери?

Ипотечен кредит за хора в златна възраст

Хората, които получават пенсия са специфична социална група, която от гледна точка на закона се счита за уязвима, тъй като те са нисък доход. Нищо не пречи, те да желаят да живеят при приличен жизнен стандарт, така че ако един човек, получаващ от държавата пенсия реши да изтегли ипотечен заем, би трябвало да направи проучване и да избере банка, която предлага услуга Ипотечен кредит за пенсионери.

Макар, че тази група от хора няма висок финансов статус, ипотечният заем по начало се обезпечава от някакъв вид материален гарант, който обикновено е недвижим имот. Така че, ако едно лице, получаващо пенсия е собственик на такава собственост, то няма пречка, финансовите дружества да не му отпуснат такъв кредит.

Същевременно гражданите в златна възраст получават регулярно своя доход всеки месец под формата на пенсия и тя се вписва в необходимите документи като стабилен доход. Значителна част от тези граждани, въпреки че са се пенсионирали работят, а това предоставя допълнителна възможност да погасяват своя ипотечен кредит за пенсионери.

При ипотечните заеми за такива граждани, банките са изключително детайлни при оценяването преди да изготвят своето крайно становище, тъй като за тях е важно да остават достатъчно средства на клиента за да води нормален начин на живот.

Оценяването на стойността на предложения имот от един кредитоискател в пенсионна възраст става на пазарен принцип  и решението на банката бъде положително, тя учредява върху него ипотека.

Освен банките, които предлагат кредит на пенсионирани лица, българските компании за бързи заеми също отпускат финансова помощ за тази група граждани. Те се зачисляват към групата на потребителските заеми.

Ипотечен кредит за пенсионери

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.