Ипотечен кредит за парцел

Ипотечен кредит за парцел – полезна информация

Тъй като земята се счита за обезпечение с ниска ликвидност, банките имат специални изисквания за ипотеки върху земя. Подобно имущество е по-трудно да се оцени и да се намери купувач за него. Освен това съществуват рискове от намаляване на цената на парцела, ако наблизо е изграден някакъв непривлекателен обект.

Можете подробно да се запознаете с условията на ипотечен кредит за парцел в нашия списък.

В същото време не всяко парче земя, което харесвате, може да бъде закупено с ипотека: задължително условие е наличието на очертани граници и кадастрална регистрация.

Ипотеката върху поземлен имот се издава с първоначално плащане от около 30-40%, а лихвените проценти са с няколко пункта по-високи, отколкото в случай на заем за закупуване на апартамент. Допълнително обезпечение под формата на друго недвижимо имущество или, ако парцелът за индивидуално жилищно строителство е с висока инвестиционна стойност, ще помогне за подобряване на условията за кредитиране.

Как да финансираме покупка на парцел?

За някои хора думата покупка на земя може да бъде свързана с придобиване на земя за целите на собствена ферма. Това е първата асоциация, която хората правят, но на практика не е единствената. Всеки може да купи земя, но само фермер може да вземе заем за развитието и модернизацията на фермата. Информация за това къде и при какви условия се предлага този вид финансиране можете да намерите в публикациите на тема кредити за фермери.

Изберете най-доброто решение

Разбира се, възможно е да третираме покупката на недвижими имоти като инвестиция. При този подход е добре да имате значителен собствен принос, за да не понесете големи финансови разходи и да купите голям парцел земя, който след това може да бъде разделен на по-малки парцели и продаден с печалба.

Можем да заключим, че закупуването на парцел изисква да помислите спокойно преди да вземете решение. Обмислете внимателно всички фактори, така че покупката да бъде повод на радост, а не на притеснение.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.