Ипотечен кредит за клиенти без постоянно местоживеене в страната

Ипотечен кредит за клиенти без постоянно местоживеене в страната

Ипотечните заеми, които се отпускат за клиенти без постоянно местоживеене в страната са предназначени за български граждани, които живеят и/или работят извън пределите на страната. 

Максималната сума, за която може да се кандидатства се определя предвид политиката на всяка една финансова институция. Част от банките отпускат оптимална сума от 150 000 евро, а други банки определят тавана като взимат предвид цената на недвижимата собственост и клиентската кредитоспособност.

Добре е да се знае, че когато се ипотекира недвижимо имущество, банките предлагат различни условия, но като цяло те отпускат от 65 до 85% от стойността й. За това експертите препоръчват гражданите да направят първо детайлно проучване, за да разберат коя банка отговаря най-добре на техните изисквания и предлага най-изгодни условия.

Относно оптималният период на погасяване на ипотечните заеми различните банки предвиждат различен времеви интервал, който варира в интервала между 15 и 35 години.

Обезпеченията при този вид кредити представляват учредяване на ипотека върху недвижима собственост. Някои банки могат да изискат и допълнителни обезпечения, например, определен финансов размер, под формата на депозит, не по-малък от сумата на вноските за погасяване за посочен от кредитното дружество срок (между три и шест месеца).

Нужните документи се изискват предвид страната, в която се осъществява дохода и условието на кредитора. От значение е, че на база субективни изисквания на определена банка, някои от изготвените документи в друга държава следва да се преведат и легализират.

Същевременно, банковите институции искат от гражданите да дадат лице за контакт у нас, ако се породят неочаквани трудности при подаване на заявката и отпускането на ипотечния кредит.

Така банките минимизират потенциалния риск, като знаейки адреса на клиента, който живее и/или работи в друга страна, могат да му изпратят призовка и той да дойде и да внесе светлина по конкретен въпрос.

В други кредитни дружества може клиентът да подаде заявление със съкредитоискател, чийто доходи са от нашата страна. Лицето, което гарантира с доходите си погасяването на ипотечния кредит по начало се наименува поръчител.

 В други банки кредитоискателят кандидатства със съкредитоискател/поръчител доказващ доход в България, който с доходите си гарантира изплащането на кредита.

Ипотечен кредит за клиенти без постоянно местоживеене в страната

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.