Ипотечен кредит за апартамент / имот

Интересувате ли се от Ипотечен кредит за апартамент / имот?

Всеки пети получател на ипотечен кредит за апартамент/имот у нас го получава чрез посредничество. В страната този дял да е само 15-20%, т.е. много по-малък в сравнение с Западно-европейските страни, където той е 70%, той може още да се намали. Това се дължи на изискването, че всички посредници трябва да бъдат вписани в регистъра на Българска Народна Банка, с цел регулиране действията им и вменяване на по-голяма отговорност.

Кредитните съветници помагат на потребителите да откриват най-подходящите предложения за тях, като им удържат такса за тази помощ. За услугата сумата се изплаща от кредитния посредник, който дава кредита.

През 2016 година влиза в сила Закон за кредитите за недвижими имоти за клиенти. Според този закон регистрацията на консултантите е задължително условие, за да имат право да практикуват. след изтичането на срока, през януари т. . и преди изтичане на гратисния срок на 21 март, в регистъра вече фигурират 12 родни и една чужда фирма. Тези кредитодатели са с най-много продадени продукти, но цифрата се равнява на по-малко от 1/3 от кредитните посредници в страната.

Това, че останалите кредитни доставчици не са вписани, се дължи на таксата за вписването и застраховката, които за повечето компании са много високи. По този начин тези, които решават, че е нерантабилно да платят за регистрацията и таксата остават в сенчестата икономика, а останалите може би ще спрат да практикуват.

За гражданите остава опасността, ако изтеглят заем от фирма, която не присъства в регистъра на БНБ, да не получи добро посредничество и съветване. Клиентите няма да имат възможност да потърсят правата им, дори и да докажат по съдебен път, че не са били обслужени пълноценно.

Към момента най-динамично растящия дял на отпускането на заеми е този за закупуване на апартаменти и имоти. През миналата година отпуснатите и ппредоговорени ипотечни заеми се увеличава с 36% и се равнява на сумата от 2 млрд. лева. Главните причини са нарастващите депозити и малката доходност, която те генерират – под 1 % годишно на спестявания в банка. По този начин една от първите опции на влагане на средствата в банка е закупуването на жилище.

Втората по значение причина е чувствителното намаляване на лихвения процент по ипотечните заеми. През последните 24 месеца ГПР по заемите за закупуване на жилище отчитат понижаване с около 2 процентни пункта  –  6.77 % на 4.86 %.

Тези динамично развиващи се условия на финансовия пазар го правят много привлекателен, дори и за гражданите, които вече имат изтеглен ипотечен заем. Това се дължи на поправките на закона през 2014 година, забраняващи използване на санкциониращи такси при погасяване преди договорения срок на заемите. Така се налага нов финансов пазар за рефинансиране на заемите за жилища.

Това създава повече работа на консултантите, но само около 15 % – 20 % от договорите за ипотечен заем се сключват след консултация с професионалист.

По думи на Светослав Иванов от „Адекс България“, финансовия пазар в страната е още не достатъчно зрял, тъй като в Западна Европа около 70% от заемите се теглят на база професионално консултиране.

Идеята на посредничеството е да се сравнят няколко предложения на кредитодатели и да се открие най-добрата за индивидуалния потребител при рисковия му профил.

Главният плюс на дейността на консултантите в този аспект е не гражданите, а банката да плати за съветите на специалиста. Това е добре да се вземе предвид, когато на гражданите им се налага да ползват услуги на посредник, тъй като на тази информация имат право всички граждани на РБ, според Закона за кредитите на недвижими имоти на потребители.

Най-често комисионната на консултантите варира от 0.5% до 2% от одобрената за отпускане сума на заема. Точният размер се определя от обема на правените сделки и от портфейла, който консултанта създава в определена банка.

Ипотечен кредит за апартамент / имот

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.