Ипотечен кредит застраховка

Ипотечен кредит застраховка

Значителен е броят на хората у нас, които се чудят кой е най-подходящия тип ипотечен заем за тях, който да пасва на техните нужди като сума, дял на субсидиране и структура на договора. Другото, което интересува хората е как да открият най-евтиният и изгоден за тях кредит от надежден кредитен доставчик.

Тъй като конкуренцията в наши дни е изключително голяма финансовите продукти се предлагат в много широк диапазон. Съществуват ипотечни кредити с фиксиран (до десетгодишен погасителен период) или плаващ лихвен процент, както и съчетание от фиксиран лихвен процент за първите няколко години и плаващ за останалия период на връщане на дълга.

Съществуват още най-различни погасителни схеми, като такива с анюитетни вноски, с опция за гратисен срок, индивидуални погасителни схеми, с опция вноските да намаляват и пр.

Отделните кредитни институции предлагат различно финансиране зависимост от обезпечението и сделката, която сключи потребителя с тях. За обезпечение по кредит срещу залог на жилище може да е законно или договорно учредяване на ипотека върху недвижима собственост, която трябва да има застраховка срещу природни бедствия, пожар, наводнение и други потенциални опасности. В някои случаи, част от финансовите дружества допускат за приемливи и алтернативни опции, във връзка с обезпечението, като залог върху банков депозит ДЦК и др.

Същевременно всяка кредитна организация разглежда кандидатурите за подобен вид кредити по различни изисквания. От тези стандарти се определя размера, който може да бъде отпуснат и лихвата, която ще бъде начислявана.

 

С измененията в Закона за потребителските кредити (които касаят ипотечните заеми) се ограничи шанса за налагане на санкции в полза на банката, ако се изплати дълга предсрочно. До първата една календарна година е до 1% от предсрочно погасената стойност, а за останалия срок кредиторите нямат право да начисляват никакви санкции.

Друга значима промяна е свързана с това, че вече банките нямат право да изискват такси и комисионни за услуги, като усвояване или управление на заема. Изключено е да се вземат пари от кредитопотребителите два пъти за една и съща услуга.

До преди няколко години тегленето не кредит бе свързано с редица злоупотреби от страна на кредитодателите, спрямо потерибетелите. Липсваше нормативна база, която да защитава правата и интересите на хората по справедлив начин. С годините, по инициатива на ЕС и националните правителства, се създадоха значителен брой закони и нормативни актове, с които офертите на банките станаха по-ясни и прозрачни.

В наши дни човек не може да се натъкне на крайпътни камъни, като такси и комисионни, санкции при предсрочно погасяване или да се съмнява дали в крайната цена е включена застраховка или не. Нещата вече са орегулирани от държавата и човек може да изтегли какъвто и да е кредит, без да плаща допълнителни суми, като за допълнително спокойствие може да сключи застраховка, защото животът е това, което ни се случва без да сме го планирали.

Ипотечен кредит застраховка

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.