Ипотечен кредит застраховка

Ипотечен кредит застраховка
Значителен е броят на хората у нас, които се чудят кой е най-подходящия тип ипотечен заем за тях, който да пасва на техните нужди като сума, дял на субсидиране и структура на договора. Другото, което интересува хората е как да открият най-евтиният и изгоден за тях кредит от надежден кредитен доставчик.

Тъй като конкуренцията в наши дни е изключително голяма финансовите продукти се предлагат в много широк диапазон. Съществуват ипотечни кредити с фиксиран (до десетгодишен погасителен период) или плаващ лихвен процент, както и съчетание от фиксиран лихвен процент за първите няколко години и плаващ за останалия период на връщане на дълга.

Съществуват още най-различни погасителни схеми, като такива с анюитетни вноски, с опция за гратисен срок, индивидуални погасителни схеми, с опция вноските да намаляват и пр.Отделните кредитни институции предлагат различно финансиране зависимост от обезпечението и сделката, която сключи потребителя с тях. За обезпечение по кредит срещу залог на жилище може да е законно или договорно учредяване на ипотека върху недвижима собственост, която трябва да има застраховка срещу природни бедствия, пожар, наводнение и други потенциални опасности. В някои случаи, част от финансовите дружества допускат за приемливи и алтернативни опции, във връзка с обезпечението, като залог върху банков депозит ДЦК и др.

Същевременно всяка кредитна организация разглежда кандидатурите за подобен вид кредити по различни изисквания. От тези стандарти се определя размера, който може да бъде отпуснат и лихвата, която ще бъде начислявана.

 

С измененията в Закона за потребителските кредити (които касаят ипотечните заеми) се ограничи шанса за налагане на санкции в полза на банката, ако се изплати дълга предсрочно. До първата една календарна година е до 1% от предсрочно погасената стойност, а за останалия срок кредиторите нямат право да начисляват никакви санкции.

Друга значима промяна е свързана с това, че вече банките нямат право да изискват такси и комисионни за услуги, като усвояване или управление на заема. Изключено е да се вземат пари от кредитопотребителите два пъти за една и съща услуга.

Ипотечен кредит – кандидатстване

До преди няколко години тегленето не кредит бе свързано с редица злоупотреби от страна на кредитодателите, спрямо потерибетелите. Липсваше нормативна база, която да защитава правата и интересите на хората по справедлив начин. С годините, по инициатива на ЕС и националните правителства, се създадоха значителен брой закони и нормативни актове, с които офертите на банките станаха по-ясни и прозрачни.

В наши дни човек не може да се натъкне на крайпътни камъни, като такси и комисионни, санкции при предсрочно погасяване или да се съмнява дали в крайната цена е включена застраховка или не. Нещата вече са орегулирани от държавата и човек може да изтегли какъвто и да е кредит, без да плаща допълнителни суми, като за допълнително спокойствие може да сключи застраховка, защото животът е това, което ни се случва без да сме го планирали.

Ипотечен кредит застраховка

krediti-online