Ипотечен кредит видове

Интересувате ли се от видовете Ипотечен кредит

При ипотечните заеми с фиксиран, тоест непроменлив лихвен процент, лихвата не се променя за целия погасителен срок нa договора. Обикновено става въпрос за времеви интервал между 1 и 5 години, като в някои случаи срока може да е дори по-дълъг.

Следователно при този вид ипотечни заеми, кредитоползвателя ще е наясно каква ще бъде крайната стойност по кредита за целия погасителен срок.

Изборът на ипотечен кредит не е лесна задача. Тази публикация има за цел да разгледа синтезирано най-важните видове ипотечни кредити, плюсовете и минусите им. Един от главните дялове на тези кредити e лихвения процент. А именно те биват: ипотечни кредити с фиксиран лихвен процент и ипотечни кредити с променлив лихвен процент.

Основното предимство на фиксираната лихва е, че вноските остават едни и същи за целия срок на договора и човек не  може да получи нежелателна изненада с каквото и да било нарастване на размера на заема.

Най-големият минус на този заем, с непроменливата лихва е, че плащанията остават непроменливи за целия времеви интервал, така че, ако има намаляване на лихвата, докато изтече договора, потребителите няма да могат да получат изгода от това.

Един от най-съществените недостатъци на ипотечните кредити с фиксиран лихвен процент е, че при промяна надолу в нивата на лихвите лихвата остава стабилна и така заема може да се оскъпи на фона на предлагащите се актуални условия на финансовия пазар. В такъв случай е за предпочитане да се избере плаващ лихвен процент. Този тип лихвен процент най-точно е съобразен с релациите на пазара и на динамичността му. Променливият лихвен процент се образува като съвкупност от определен пазарен индекс плюс надбавка. Надбавката никога не се променя (винаги е фиксирана) за целия срок на изплащане на ипотечния кредита.

Ипотечен кредит видове

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.