Ипотечен кредит без трудов договор

Търсите ипотечен кредит без трудов договор?

Напоследък все по-голям интерес представлява въпроса как банките анализират доходите на кредитоискателите, ако човек кандидатства за жилищен кредит.

Тази публикация има за цел да отговори на въпроса дали може да се изтегли заем и какъв е оптималния му размер, както и дали той е свързан с анализа на доходите на кредитоискателите.

Предизвиква недоумение фактът, че макар и обезпечени с недвижима собственост, при кандидатстването за ипотечни заеми, кредиторите проверяват и доходите на гражданите. Това на практика е част от механизма на орегулиране и по този начин банките се застраховат от риска заема да не бъде върнат. Нито една банка няма интерес от влошаване на отношенията си с клиентите. Напротив, всяка банка се стреми да има повече клиенти, които да останат лоялни и коректни към нея за по-дълго време.

Когато човек тегли ипотечен кредит, e добре първо да прецени каква част от доходите си всеки месец може да дава за погасяването на кредите и каква част ще остава за него и семейството му, без това да му коства големи трудности и лишения.

Логично е човек да зададе въпроса в такъв случай – „Ако заделям по 700 лева за месечните вноски, това на кредит в какъв размер се равнява?“. Обаче, няма еднозначен отговор, тъй като всяка банка предлага различни условия, като офертите на различните кредитни институции могат да се различават чувствително.

Човек може все пак да се ориентира по това, че колкото по-голям е дохода му, толкова по-голям кредит може да получи. Обикновено сумата на възможния кредит се изчислява от максималната вноска според дохода на всеки човек. Размерът на максималната вноска се определя от дял от дохода, в рамките на 50-60%. За пример, може да се използва, че ако заплатата на един човек е 1 000 лв., то вноската му ще бъде между 500 и 600 лв. Така се изчисляват грубо нещата, но едновременно с това от някои банки може да изиска поглед върху минималния месечен доход на всеки член на семейството.

Уместно идва въпросът от къде идва флуктуацията на размера на заема. Първо тя се появява в резултат на методиката за изчисляване на максималния размер на месечната вноска, на база скорингите, коефициентите и др. Второ, имат връзка с доходите, които според банките са основни за калкулиране, най-вече, когато става дума за доход от свободни професии, собственици на фирми, доходи от ренти и т.н.

Също могат да произхождат от  размера на доходите, които банките признават за база за изчисление, особено като става въпрос за доходи от свободни професии, за собственици на фирми, за доходи от наеми и др. Така се стига до чистия месечен доход, който банките са склонни да признават като основа за изчисляване на кредитната способност и общия размер на заема.

При разглеждане на доходите на гражданите, банките в повечето случаи се сблъскват с различни и сложни казуси. В по-специфични ситуации всяка банка взема решение на база собствените правила и принципи. Такива решения са свързани най-често с източниците на доходи и дали могат да се считат за приемливи доходите от обезщетения, хонорани, премии, майчинство и т. н.

Нетният (чистият) доход представлява доходът на едно лице, от който са извадени данъците, осигуровките, месечните кредитни вноски и други подобни разходи, ако такива съществуват.

Ако човек изчислява нетния си доход, трябва да вземе предвид, също така, своите овърдрафти и кредитни карти. Добре е да се знае, че при тях погасителните вноски са около 5% от допустимия лимит, а не от похарчената сума.

Ипотечен кредит без трудов договор

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.