Ипотечен кредит без поръчител

Интересувате ли се от ипотечен кредит без поръчител?

Основното нещо, с което разполагате като прерогатив, когато искате да вземете заем за недвижими имоти, е информацията. По принцип информацията означава власт. Е, в този случай информацията е жизненоважна. Банката или небанковата финансова институция, от която решите да получите достъп за ипотечен кредит без поръчител, поема отговорността да ви предостави подробности, свързани с кредита за недвижими имоти с неговите предимства и недостатъци.

Много е важно да знаете преди да получите достъп до заема колко трябва да изплатите в зависимост от заемната сума и доходите ви, но и как ще се извърши операцията по връщане на парите по-късно.

Важно е да се отбележи обаче, че обектът на ипотеката може да бъде друго недвижимо имущество освен обекта на инвестицията в недвижим имот. В същото време, съгласно разпоредбите, жилищен кредит е заем за покупка на жилище, т.е. отпуснатите от заемодателя средства се изразходват за придобиване на имота на сметката на продавача му.

Терминът „ипотечен заем” се използва за обобщаване на всички видове заеми, обезпечени с ипотека. Така например, дори ако купувате имот и банката взима за обезпечение вашия закупен имот, заемът може да се смята за ипотечен. Ипотечен заем е и този, при който банката ви дава пари за текущи нужди, а вие и предлагате като обезпечение недвижим имот, регистриран на ваше име. Този вид заем е нецелеви, потребителски, обезпечен с ипотека.

Повишено внимание се изисква и в случай на нивото на таксите и неустойките, прилагани за всеки ден закъсняло плащане на кредитите за недвижими имоти. Те ще бъдат добавени към общата сума, дължима на кредитора, което ще затрудни процеса на погасяване, ако се сблъскате с финансови затруднения в бъдеще.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.