Изчисляване на ипотечен кредит

Как се изчислява лихвата при ипотечен кредит

Според Закона за кредитите за недвижимо имущество лихвените нива по заемите може да са плаващи или постоянни и се основават на пазарен индекс или референтен лихвен процент и фиксирана надбавка към този индекс. Референтният лихвен процент е пазарен индекс като LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR или индикатори, посочени от Българската народна банка и Националния статистически институт, както и съчетанието от двете.

От тук потребителите могат да подават онлайн искане към предпочитаните от тях кредитни компании за ипотечни кредити:

Каква субсидия може да бъде отпусната от кредитно дружество?

Оптималният размер, който може да се получи от дружествата може да се разгледа като съотношение между сумата на желания и заем и цената на имота, който ще се закупува (посочена от оценител-експерт). Пропорцията се изчислява в проценти и максималният процент обикновено достига до 85 %.

Например, искате заем за жилище, оценено на 100 000 лв. На база оптималното финансиране, което може да получите от кредитодателя е 85 000 лв., което се равнява на 85% от цената на жилището. Разликата от 15 000 лв. следва да намерите от друг източник и тя се нарича самоучастие.

Как да се реши коя е най-доброто предложение преди изчисляване на ипотечен кредит?

Най-добрият метод за подбор на предложенията е ГПР (Годишния процент на разходите). Този показател посочва реалната стойност на заема. ГПР съставлява освен лихвата и всички такси, комисионни и застраховки.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.