Изчисление на лихва

Изчисление на лихва по кредит

Процесът на изчисление на лихва по заем се извършва като се използва онлайн инструмент, наречен електронен калкулатор. Той пресмята ГПР за всеки отделен случай по формула за изчисляване на лихва, която калкулира лихвите, таксите и комисионните за дадена кредитна услуга. Тя може да бъде потребителски, ипотечен или дори автокредит. 

Кредитните доставчици са склонни да договорят по-добри условия за клиентите с не толкова добро икономическо положение, отколкото за тези с по-високо, към които обикновено имат и по-високи изисквания.

В случай, че заемодателят предлага промоционален срок от един или повече месеца и промоционална лихва, то те също се взимат под внимание. След това се отчитат различните такси, като различните заемодатели удържат най-често първоначална такса, такса по кандидатстване, такса за обработка на документите, месечни и годишни такси за управление и пр.

Други такси може да касаят жилищното оценяване на недвижимата собственост, върху която се учредява ипотеката, застраховките живот и недвижимо имущество, такса разглеждане на кандидатурата, комисионни за обработката на документите и др.

Това, което се представлява всъщност, т.нар. изчисляване на лихва по заем с този онлайн инструмент е окончателния размер на кредита, представен като годишния процент от сбора на заема. Това е стойността, която кредитоискателя ще трябва да плати и тя включва лихвения процент, таксите и комисионните.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.