Изплащане на ипотечен кредит

Интересувате ли се от изплащане на ипотечен кредит?

Тази публикация има за цел да отговори на най-често срещаните въпроси, свързани с процеса по изплащане на ипотечен кредит.

Какъв дял от доходите на клиентите може да детерминира месечните вноски по кредитите.

Дялът от нетния доход, който може да бъде част от вноската по погасяване на кредита е прието да се наименува съотношение дълг/нетен доход. Банките използват от 50 до 65 % от нетния доход на физическите лица за погасяването на кредитите.

Дялът от нетния доход, с който може да се изплащат месечните вноски по кредитите съставлява съвкупността от всички дългове, в ситуациите, в които потребителят изплаща и други кредити и лизинги.

Какви са таксите при ипотечните кредити?

Таксите, които банките и кредитните компании имат право да удържат са:

– за обследване на документи (веднъж);
– изчисляване на кредитния риск (веднъж);
– оценяване на обезпечението (веднъж);
– за юридически услуги (веднъж);
– за използване на пакет от услуги и продукти (всеки месеци или веднъж годишно);
– за услуги по разплащателна сметка (на месечна база).
Сключват ли се задължително застраховки при ипотечните заеми?

Не всички финансови организации имат изискване потребителя да сключи застраховка. Обикновено застраховките, отнасящи се до ипотечните заеми са животозастраховането и имуществената застраховка. Общите условия на някои заемодатели е да изискват само едната от тези полици, а други и двете. Обикновено застраховките защитават интереса на банката, но за сметка са потребителя. Регламентът на някои банки е такъв, че застраховането е за сметка на банката, т.е. за потребителя то е напълно безплатно.

Какви са условията за одобрение?

– За ипотечен/жилищен заем може да подава заявление всеки трудоспособен български гражданин (18+);

– От потребителя обикновено се изисква да има постоянен трудов договор на пълен работен ден;

– Клиентът следва да е погасявал редовно своите предишни заеми и да е внасял навреме своите осигуровки (внасянето им наведнъж се счита от дружествата за негатив);

– Добрата кредитна история е плюс. Потребителят не бива да има пет години назад просрочия, а ако по времето, в което кандидатства за жилищен заем има и други задължения към кредитни доставчици, следа да ги погасява коректно.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.