Изисквания за теглене на ипотечен кредит

Изисквания за теглене на жилищен ипотечен кредит

Банковите и небанкови финансови организации в България имат индивидуални изисквания за теглене на ипотечен кредит към своите клиенти. Компаниите за бързи заеми у нас отпускат финансиране за покупка на жилище без потребителите да са длъжни да доказват, че работят по трудов договор. Предимството е бързината и удобството на тези услуги, както и че заемите се отпускат без купища документи. Недостатъкът е, че лихвите са малко по-големи.

Максималният размер, който се отпуска се базира на индивидуалните критерии и условия на отделните доставчици. При някои от тях таван изобщо няма.

За гаранция по тези кредитни услуги в интерес на банката клиентите трябва да предоставят документ за собственост върху недвижим имот (нотариален акт). Ако банката одобри кандидатурата на клиента и той приеме сумата, която тя е склонна да му отпусне, върху имота се учредява ипотека и той започва да играе роля на обезпечение. Ако клиентът престане да внася вноските си, обаче, банката може да стане собственик на ипотекирания имот.

Според закона, човек може да ипотекира имот на свой близък или роднина, но изискуемите документи и гаранции в такива случаи са много повече.

Срокът за издължаване на такъв тип кредити се определя от конкретните условия и оферти на заемодателите, но обикновено е между 7 и 35 г.

Част от банките и фирмите за бързи заеми имат и допълнителни критерии, като този за максимална възраст. Например, потребителя да не надвишава 60-70 г. в интервала на връщане на заема.

Изисквания за теглене на ипотечен кредит

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.