Залог на къща

Кредит срещу залог на къща

Ако човек предложи своя къща като залог на кредитно дружество, той може да усвои желана сума за изпълнението на различни свои планове или инвестиции. Спецификациите на пазара са такива, че човек не бива де е сигурен, че ако има недвижима собственост в центъра на град с отлична инфраструктура, задължително ще бъде одобрен за ипотечен кредит. Ако разполага с имот в малък град в изолиран район, това не означава, че такъв заем ще му бъде отказан.

Ипотечен кредит със залог на къща

  • Сума: от 5 000 до 90 000 лева
  • Вноски: от 12 до 60 месечни вноски
  • Предварително одобрение до 24 часа; Получаваш парите до 3 дни
 

Кредити срещу залог на къща до 200 000 лв.

 

Разбира се, шанса в първия случай е по-голям, но на човек ще му се наложи да премине първо през някои процедури, от които ще се разбере дали той ще може да получи заем, залагайки жилище. Чисто теоретично кредит за залог на къща е стандартен ипотечен кредит, при който потребителят усвоява определена парична сума от кредитора, след като се учреди ипотека върху недвижимия имот. Акцентът е върху къщата , тъй като тя по същество е недвижима собственост, различна от апартамент в жилищен блок, от вила, намираща се на околоградски терен, както и от различните типове бизнес сгради, изпълняващи търговски функции. За да се осъществи тази възможност на използване на къщата като залог, клиентът е необходимо да разполага с всички изискуеми документи, за да докаже пред банката, че е собственик на имота. С тях лицето гарантира, че е законен притежател и разполага с правото да се разпорежда с къщата. Законът допуска ипотечни заеми, при които се използва за залог къща на близки и роднини, но изискуемите документи и гаранции при този вид кредити са значително повече. За реализирането на заем срещу залог на къща, клиентът трябва да извърши оценка на собствеността и да направи план за размера на заема, за който ще подава заявление. Така че, е логично при кредитите със залог на къща, размерът да е чувствително по-голям, в сравнение с този на потребителските кредити. Това не означава, че максималния размер е без таван поради вида на къщата, която се предлага на банката като залог, тъй като съществуват разнообразни видове, които имат различна стойност. Същевременно, ако клиентът ремонтира къщата и изтегли заем, то къщата, която ще се залага пред банката, трябва да е най-малко 20% по-скъпа от ремонта. За да може лицето да се класира за желания ипотечен заем е желателно къщата да е първа по ред. Начинът на кандидатстване в наши дни е ускорен и улеснен до минимум. Желаещите могат да получат кредит, попълвайки онлайн формуляр за кандидатстване, когато разполагат с някой от изроените градски имоти – къща, апартамент, ателие, вила или търговски обект. Гражданиите, избиращи тази възможност могат да получат пари чрез ипотечен заем, които да използват за реализиране на своите планове, ако те са релевантни по преценка на банката, в която кандидатстват. 
За съдържателни основания банките считат закупуването на ново жилище, осъществяване на ремонтни дейности, строеж на нов дома, закупуване на автомобил и пр. Желателно не къщата, която клиентът обявява за залог пред банката да отговаря на критериите, които банките стандартно изискват, за да се усвоят парите по заем без проблем.
 Залог на къща

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.