Заличаване на цкр

Експресно изчистване и заличаване на цкр Експресното изчистване на името ви от списъка на ЦКР зависи от обстоятелствата. Ако вие сте безупречен платец и името ви фигурира в списъка поради проява на небрежност или бездействие от страна на кредитираща институция, било то банкова или небанкова, може да се свържете с тях и да ги накарате да изчистят името ви от списъка. Когато обаче вие сте допуснали пресрочия в миналото, ще трябва да изчакате да мине давността, която у нас със закон е определена на 5 години.

Как можете да получите кредит, дори ако сте в ЦКР? Дори ако изтриването от ЦКР не е възможно, не бива да се притеснявате за получаване на заем. Финансовият пазар е богат на предложения за заеми за лица, изброени в Регистъра, по-специално от небанкови институции. За повече подробности относно тези небанкови кредитни компании, които предлагат заеми, можете да прочетете страницата на нашия сайт Бърз кредит с лошо цкр. Такава институция може да ви предложи следните видове заеми:
  • Бързи кредити до заплата;
  • Бързи кредити на вноски;
  • Кредити за хора с лошо цкр;
  • Кредитна линия;
  • Кредити за пенсионери;
  • Потребителски кредити;
  • За закупуване на стоки.
Така че, ако сте в положението „Искам кредит, но съм в списъка на ЦКР“ и не можете да осъществите изтриване от базата данни на ЦКР, тогава можете да получите парите, от които се нуждаете, след като осъществите достъп до такава оферта. Какво означава вече да не сте в регистъра на ЦКР? Заличаването от ЦКР е равносилно на отваряне на огромни възможности пред вас. Когато подобрите вашия кредитен рейтинг, можете да се наслаждаване на статута на човек с положителна кредитна история. За да сте сигурни, че сте изтрити от базата данни на институцията, трябва само да отправите запитване до ЦКР (може да бъде проверено много лесно онлайн на уебсайта на институцията). Положителният отговор означава:
  • Възможност за получаване на нов банков или небанков заем;
  • Указание, че сте лице, което отговаря на изискванията за кредит на кредитиращите организации;
  • Показва, че сте лице, което може да бъде потенциален лоялен длъжник.
От финансова гледна точка това означава множество предимства, защото изобщо не е лесно да не можеш да теглиш заем за 5 години (тъй като лицето с отрицателна финансова история остава регистрирано в базата данни за този период като лош платец).
 

Кредити с лошо ЦКР

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.