Заем от банка

Кредити от банки без поръчител

Модерният и гъвкав продукт заем от банка е полезен и ефективен. Той всъщност съществува от хиляди години. Тези заеми са създадени, за да може хора, които имат временни финансови затруднения или не могат да съберат по-голяма сума да си купят нещо, което им е необходимо в момента (като жилище, например). Кредитите имат и тъмна страна – ако се ползват не по предназначение или не се изплатят навреме, могат да доведат до много тежки финансови последици.

Заеми от небанкови институции

KANDIDATSTWANE 2


Според статистиката, пикът в доходите на един средностатистически човек у нас е между 35 и 45 години. През този период е добре да погасим всички банкови и небанкови кредити, за да може да се подготвим по-добре за времето, когато няма да можем или да искаме да работим, т.е. когато се пенсионираме. Дори да сме изтеглили дългосрочен ипотечен заем, когато получаваме по-високи доходи е препоръчително да погасяваме ударно по няколко вноски, а не да чакаме да навършим 65 години, за да го изпратим.
Заем от банка

Винаги има изключения, но ако имаме стокови или други кредити с висока лихва (които сме използвали за потребление), след като сме навършили 40 години, явно не се оправяме добре с парите. Нямам друго обяснение за случай, в който теглим потребителски кредит с лихва от 10% и нагоре на година (+ всякакви други такси и комисионни) за лятната почивка или за покупка на мобилен телефон. Когато си на 20+ години, това е допустимо, но на 40 e признак за текущи или бъдещи финансови проблеми.

Заем от банка

kredit-byrz-300x63