Задължителна ли е застраховката при кредит

Трябва ли задължително да се сключва застраховка при теглене на кредит

Може би, много от вас се питат задължителна ли е застраховката при кредит. При теглене на ипотечен кредит за разлика от останалите видове кредити гражданите сключват застраховка „Живот” и застраховка „Имот”. Застраховането при ипотечните кредити може да бъде по-добре разбрано чрез проучването представено в тази статия.

Застраховката може да се отнася до обикновена, гражданска застраховка „Живот” или ипотечна застраховка „Живот”. Съществуват обаче значителни разлики между двете. Докато първата е доброволна застраховка, която се заявява от хора, които се страхуват от трайна нетрудоспособност или смърт, тя може да бъде задължителна за хора, които желаят да търсят ипотечен заем.

Задължителната ипотечна застраховка се прави от кредитополучателя като компенсация в случай на невъзможност да покрие необходимото авансово плащане при получаване на ипотечен кредит. Авансовото плащане обикновено е от 20 до 25% от покупната цена на дома. Заемополучателят плаща определена цена за застраховката, която се предоставя от частна застрахователна компания. Някои заемодатели също предлагат застраховки за ипотечни заеми.

Задължителната ипотечна застраховка ограничава риска от излагането на заемодателя на финансова загуба, вследствие на неизпълнението от страна на кредитополучателя на договорените условия по ипотечния заем.

Другият вид застраховка за ипотечните заеми е т. нар. животозастраховане, което се извършва от собственика на жилището. Тя има за цел да се гарантира, че ипотеката върху къщата се изплаща в случай, че кредитополучателят попадне в ситуация на недееспособност или смърт поради някаква болест. С други думи, кредитополучателят си прави застраховка „Живот“, така че неговите близки да не се обременяват с ипотечни плащания. Въпреки, че това е изгодно в някои отношения, може да няма смисъл да се купува застраховка живот с толкова тясно покритие. Може би е по-добра идея да се направи застраховка, която да осигури на бенефициентите еднократно плащане, което може да бъде използвано от близките, както се счита за подходящо. Хората, които са заинтересовани от закупуването на застраховка „Живот“, но са ограничени поради липсата на финансиране, могат да обмислят сключване на пожизнено застраховане, вместо обикновена застраховка „Живот“. Застраховка „Живот“ може да бъде препоръчителна за хора, които не са в състояние да се ползват от други видове застраховки поради здравословни причини. Ограниченията по отношение на здравето за такъв вид застраховки обикновено са по-малко в сравнение с други видове застраховки.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.