Жилищен кредит за строителство

Жилищен кредит за строителство

Някои финансови институции отпускат жилищен кредит, който може да достигне идо 100 % от размера на проекта за строителство

Този ипотечен заем е предназначен за хора, които желаят да построят офис, къща, вила, апартамент или магазин, за да отговорят на своите потребности.

Гражданите могат да кандидатстват за този кредитен продукт, финансиращ ново строителство на недвижима собственост и когато то вече е започнало и има нужда от довършителни работи.

За да се гарантира погасяването на заема, банковите и небанкови кредитни институции у нас имат практика да учредяват ипотека върху собствеността, която е в процес на строителство.

Част от кредитните доставчици може да имат условие и за постоянни доходи (или пасивен доход), с които да се гарантира, че потребителите ще имат възможност да плащат редовно своите вноски в лева или евро.

Жилищен кредит за строителство

С цел обезпечаване на отпуснатите средства си през процеса на строителство и довършителни дейности, банките и кредитните компании може да отпуснат одобрената сума на няколко пъти, вместо еднократно, в зависимост от изпълнените етапи на строителния план. Така например, целият размер на договорения заем се усвоява от гражданите, когато имотът им получи Акт 15.

Погасителният период на ипотечния заем за ново строителство е доста дълъг, като максималният срок е цели 40 години. Този заем е предназначен за хора, които желаят да инвестират в недвижимо имущество, но нямат налични средства. Те могат да продадат построената собственост, с цел печалба. При добре изчислен и проектиран план за строителство, гражданите могат да предвидят с каква печалба ще продадат сградата, за да се компенсират лихвите, които съпътстват жилищния кредит.

Заемът е предназначен за строителство на жилищни кооперации, бизнес сгради, търговски обекти и производствени постройки.

Жилищен кредит за строителство

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.