Европейско финансиране на стартиращ бизнес

Европейско финансиране на стартиращ бизнес

Европейският инвестиционен фонд и Банка ДСК  сключиха договор в рамките на инициативата “ЕС ИновФин за Иноватори” с икономическата подкрепа по програма на ЕК „Horizon 2020“. Чрез договора ще бъдат отпускани гаранционно покрити заеми от ЕИФ на МСП.

Документът ще позволи на Банка ДСК да финансира при улеснени условия МСП, които иначе не биха могли да усвоят заеми, като перспективите са да се оптимизира кредитен портфейл от около 15 мил. евро.

Договорът е с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции, който е изключително важен за Планът „Юнкер“ (Инвестиционния план за Европа на ЕК).

Заместник-председателят на ЕК Юрки Катайнен, който отговаря за работните позиции, развитието, инвестициите и конкурентната способност сподели, че задачата на иновативните МСП е определяща за разкриването на работни позиции и насърчаването на развитието на българската икономика. Договорът е доказателство, че стратегията за подпомагане на тези МСП дава резултати чрез изграждане на икономически инструменти, до които иначе МСП нямаше да имат достъп.

Според главния директор на ЕИФ Пиер Луиджи Гилибер улесненото кредитиране за българските предприемачи е основен фактор за устойчивия им растеж и повишаването на конкурентоспособността им.

Инвестиционният план за Европа е една от главните цели на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер. Той се стреми да открие нови работни позиции и да подпомага развитието на икономиката. Това може да стане реалност чрез по-интелигентно разходване на паричните средства, отстраняване на пречките пред инвестирането, гарантиране на видимост и техническа подкрепа за икономически проекти. Планът се радва на добра ефективност. Проектите и договорите, които вече са с одобрение за финансиране  да консолидират над 164 млрд. евро в 28-те европейски държави за финансовата подкрепа на 385 000 МСП. През септември м. г. ЕК предложи удължаване ЕФСИ чрез повишаване на капацитета и времевия му период, както и подобряване на нейните силни страни.

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от Групата на Европейската инвестиционна банка. Най-важната й роля е да подкрепя на микро и МСП, като улеснява финансирането им. ЕИФ работи, както върху рисковия капитал, така и върху капитала за развитие, инструментите за микро-субсидии, които са отнасят именно към този  сегмент. С тази си мисия ЕИФ помага на ЕС  да утилизира иновациите, изследванията, предприемачеството и развитието, както и да намалява безработицата.

Европейско финансиране на стартиращ бизнес

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.