Време за отпускане на ипотечен кредит

Време за преглед на документите за отпускане за ипотечен кредит

Специалистите препоръчват да се сравнят предложенията на различни заемодатели преди да се вземе решение да се изтегли ипотечен заем. След предложението за обвързващо взаимоотношение, заемодателят следва да ви даде и европейския стандартизиран информационен формуляр (ЕСИФ).

Този документ има за цел да ви улесни в разбирането на регламента при ипотечните заеми, които се предлагат.

ЕСИФ включва следните данни:

– сума на кредите;

– продължителност на кредита;

– типът лихвен процент;

– общият размер, който следа да се погаси;

– ГПР: една обща сума, която представя общия размер на разходите по заема и представена като ГПР. Той помага да се сравнят различните предложения на финансовите организации;

  • всички разходи, които следва да се погасяват регулярно или еднократно;
  • броят, периодичността и крайната стойност на всички плащания;
  • данни за регламента за предсрочно погасяване и разходите, които следва да се покрият, ако решите да покриете предсрочно своя кредит;
  • ако се изтегли заем в чужда валута: примери, поясняващи потенциалното въздействие на промени в обменния курс върху вашия ипотечен кредит.

Чрез ЕСИФ може да сравнявате оферти от различни заемодатели и да изберете най-подходящата за вас. Ако кредиторът не ви е предоставил този формуляр, можете да го поискате.

Предвижда се срок от поне 7 дни за разглеждане на предложение или отказ от подписване на споразумение.

Във връзка с политиката на ЕС, заемодателят следва да отпусне срок от поне 7 дни за оценка на офертата. По силата на законодателството на някои държави от ЕС този период може да бъде по-дълъг.

Регламентът в различните държави – членки на ЕС може да варира в определени граници. Това ви дава право на:

  • време за размисъл, през който можете да решите дали предложението ви отговаря на вашите криетрии;
  • време, през което можете да се откажете от споразумението за заем, което сте сключили;
  • сборът от тези две неща.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.