Вноска по ипотечен кредит

Месечните вноски по ипотечен кредит

Тази публикация има за цел да опише как банките разглеждат доходите на гражданите и как се определят т. нар. вноска по ипотечен кредит. Ако човек счита, че приходите му не отговарят на изискванията на определен кредитор, е желателно да потърси консултация от кредитен експерт. Той може да калкулира обективно дали искания заем може да бъде отпуснат от конкретния заемодател.

Съществено за получаване на заем е кредитния рейтинг, който се вижда за последните пет години. В случай, че човек има просрочени плащания, това е сериозен аргумент кредитните доставчици да не одобрят заявката за заем.

Ако сте допускали просрочия през този период, това може да стане пречка при кандидатстване за кредит, най-вече когато е ставало последователно няколко пъти. Когато се взима заем, човек следва да се увери, че е изплатил всички вноски, които дължи.

Друг важен аспект се отнася до вноските по осигуровките към държавата, което следва да се извършва ежемесечно. В случай на чести просрочия на внасянето на осигуровките, някои финансовите организации може да посочат това като причина да не отпуснат заем или дори да идентифицират по-високо лихвено ниво.

Как човек може да представи какви са неговите доходи пред заемодателите? Обикновено това става по следните начини:

– Най-популярния вид е с прихода от работната заплата. Изчисляват се приходите от крайните три до шест месеца. Ако те не са равномерни, обикновено се изчислява тяхната средно аритметична стойност. Добре е кредитоискателят да работи на постоянен трудов договор, а не на срок на изпитване.

– Препоръчително е преди човек да подаде заявлението си за кредит да се увери, че заемодателят може да бъде достатъчно гъвкав, ако има несъответствие между документите и истинския доход. Неща като дълги болнични и неплатени отпуски могат да доведат до проблеми и да попречат за одобрението на заявката.

– По друг начин стои въпроса с гражданските договори. Спънката при тях е дали са с история и дали човек ще ги има и в бъдеще.

– Малко по-особено е с доходите от граждански договори. Проблемът при тях е дали имат история и дали бихте ги получавали в бъдеще. Пред финансовите организации следва човек да може да докаже, че може да получава необходимите доходи и в бъдеще, а гражданските договори по начало са за справяне с определена дейност и често не се преподписват.

Те се калкулират традиционно на основата на данъчната декларация за изминалата година и сметки за погасени за погасени суми за месеците от настоящата година. Друг случай с граждански договори и свободни професии може да възникне във връзка за признаването от банката на нормативно признатите разходи по ЗДДФЛ са реални или поне в цялата им стойност.

– Приходи на собственици и мениджъри на компании, хора със свободна професия, приходи от дивиденти, рента, дългосрочни активи и др. са в юрисдикцията на кредитните консултанти.

Специалистите могат да изчислят опциите за внасяне на вноски всеки месец и да посъветват потребителите какъв е размера кредити, които могат да поемат, съотнесен с реалните им доходи. Така клиентът може да прецени какви заеми да предприеме, на базата на това какви очаква да бъдат доходите му в бъдещите няколко години. Ако все пак остане без работа, ще може ли да постигне в кратък срок трудова заетост с подобно възнаграждение и имат ли финансов буфер, с който да продължи да изплаща своята вноска по ипотечен кредит за срока, в който е останал с по-малки доходи или без никакви.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.