Видове потребителски заеми

Видове потребителски заеми

Според нашето законодателство, заемите предлагани от фирми, препродаващи директно от оригиналните кредитодатели се третират по различен начин. Например, ако потребител закупи печка или телевизор от от магазин на лизинг за даден срок от време, според законовата рамка това представлява кредит от търговец.

Ако един индивид изтегли парични средства от финансово дружество под форма на кредит, за да закупи определена стока, според законодателство това представлява кредит от кредитодател.

От тук потребителите могат да кандидатстват за кредит от кредитодател:

Финансовите компании предоставят заеми, за да печелят от лихвения процент и тяхната цел не е продажба на стоки. Различието между двата типа заеми е в определянето на лихвения проценти и в предварителното погасяване на дълга. При заемите, отпускани от търговци на стоки, лихвения процент е по-голям, в сравнение с този от банките, тъй като се образува вторично. По тази причина стойността на предлаганите продукти е гъвкава.

Когато търговецът насърчава ранното погасяване на дълга и остатъка му с цел насърчаване на плащанията в брой, нараства стокооборота на магазина и собственика е на печалба.

Контролът върху този вид кредитни услуги се осъществява от закона за ползване на стоки. Чрез потребителски заеми, отпускани от банки, от своя страна печалбата идва от лихвата и рзсрочеността на размера, който се погасява.

Финансовите предприятия, чиито основни дейности са спестявания и олихвявания, както и застрахователните дружества, по начало са сертифицирани и дейността им се регулира от законодателството ни.

Онези от тях, които се занимават с изкупуване на непогасени потребителски заеми към трето лице, също спазват тази обща законодателна рамка. Само легитимните кредитни доставчици имат законно право да отпускат заеми на индивидуални потребители. Те са съобразени със закона и дейността им се наблюдава и контролира, въз основа на получения лиценз.

С цел да не се правят измами със заемите за потребители, експертите препоръчват гражданите да се обръщат към легитимни организации, които присъстват в регистъра на БНБ, тъй като съществуват и много измамници на финансовия пазар у нас, които определят лихвите си произволно и могат да създадат много големи финансови неприятности на гражданите.

Видове потребителски заеми

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.