Видове ипотечни кредити

Видове ипотечни кредити

Както подсказва и името, жилищните кредити са заеми, които се теглят с цел купуване на жилище. Най-често погасителният им период е от 15 до 25 години. Взимането на такова решение е изключително значимо за всекиго. С такава стъпка човек прави избор, който касае голяма част от живота му и той трябва да бъде напълно наясно какви разходи го очакват.

Според специалисти, за жалост в България, банковите институции, отпускащи жилищни кредити не са достатъчно лоялни и нерядко използват различни трикове, с цел да оскъпяват цената на тези кредити, например увеличавайки лихвата по тях.

По тази причина, първото и основно нещо, на което трябва да се обърне внимание е прозрачността на банковата оферта. За необучено око е трудно да оцени до колко банковото предложение предлага видимост в този аспект. Така че, хората, които желаят да теглят жилищен заем е добре да представят всички документи на адвокат, който да прегледа условията и изискванията, свързани със заема.

Според законодателната рамка, жилищните заеми се погасяват предсрочно без абсолютни никакви санкции, които да компенсират загубите от старана на банката, за това, че е нарушен договора в частта, засягаща срока на връщане.

Когато гражданите съберат определен паричен размер и желаят да го внесат по погасителния план, банката ,разбира се, ги приема с охота. Съответно те ги разнасят по актуалния план на кредитополучателя – върху главницаа и лихвите. Ако човек в тази ситуация погледне своя инивидуален погасителен план ще разбере, че през първите пет или десет години изплаща само лихвите. В такъв случай банката авансово ще получи голяма част от лихвите, които очаква.

В тази ситуация отново е необходима консултация с юрист, който е вещ в търговското право и той ще може да посъветва потребителя на жилищен кредит как да осъщесви частично предсрочно погасяване.

Това означава, че паричен размер, по-голям от 10-15 000 може да се използва от клиента на банката като частично предсрочно погасяване. Гражданите реално имат това право и банката е длъжна да им преизчисли лихвата. В този случай може да се наложи да се изплати малка неустойка на банката, която е чувствително по-малка от лихвата, която те би взела.

След осъществяването на тази финансова стъпка вноската на гражданите би трябвало да се намали в значителна степен.

Видове ипотечни кредити

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.