Бърз кредит от банка

Какво е бърз кредит от банка? Кога най-често се предлагат промоционални оферти от банките?

Обикновено банките изготвят промоционални оферти по кредити 3 пъти в годината – през пролетта, за лятото и есента, и в края на годината. Разбира се, няма точно определени срокове, тъй като всяка банка индивидуално решава, в кой период желае да засили продажбите на определени кредитни продукти с предлагането на преференциални оферти.

Какви най-често са промоциите по кредитите?

Промоциите зависят от конкуренцията между банките, поставените цели за ръст на кредитирането в съответната банка, вида на кредита, желанието на съответната банката или кредитна компания за привличане на определена група клиенти и много други фактори.

Промоциите по ипотечните кредити най-често включват: по-ниска лихва за определен период или за целия срок на кредита, фиксирана лихва по кредита за целия срок на кредита или за определен период, без такси за разглеждане, по-ниски такси или без такси за оставащия срок на кредита, гратисен период, безлихвен период, без такси за оценки, безплатна застраховката на имота (за сметката на банката), отстъпки и много други.

Промоциите по потребителските кредити включват по-ниски лихви, без такси или намалени такси, безлихвени периоди, фиксиран лихвен процент, безплатни свързани продукти, безплатни застраховки или други отстъпки.

При стоковите кредити често се предлагат безлихвени кредити, които на практика са за сметка на търговеца.

Промоциите при бързите кредити включват безплатен първи кредит, безлихвен кредит до заплата, безлихвен кредити при коректно погасени предходни кредити и много други.

За всички ли важат промоционалните оферти по кредитите?

Всички промоции са насочени към определена целева група – най-често промоциите са за привличането на нови клиенти, за лоялни клиенти, за клиенти с определени доходи, потребители от определени сектори и много други. При ипотечните кредити промоциите най-често за закупуване на ново жилище или за рефинансиране на кредити от други банки, като съответно промоционалните оферти не се отнасят за клиенти, които вече ползват ипотечен кредит на други условия.
При потребителските кредити промоциите най-често за привличане на нови клиенти, за рефинансиране или обединяване на кредити от други банки или за увеличаване на експозицията в настоящата банка.
Финансовите кредитни компании са особено креативни при промотирането на кредити за нови клиенти, тъй като голяма част от компаниите целят разширяване на клиентската база. Освен това всяка от сериозните компании се стреми да запази добрите си клиенти и по тази причина се предлагат промоции за коректните настоящи клиенти на компаниите.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.