Бързи кредити Ямбол

Търсите бързи онлайн кредити Ямбол и региона?
Гражданите на Ямбол могат да получат спешни пари на заем за неотложни нужди от кредитните компании, които обслужват техния регион. Ето списък на едни от най-динамичните и бързи небанкови институции, които предлагат своевременна парична помощ в труден момент.

KANDIDATSTWANE 2

 

 Micro-Credit

Кредитите от дистанция могат да получат положително становище, когато са между 200 и 3 000 лева, без нужда от поръчители, а Годишния процент на разходите се равнява на 49.90%.

 

Cash Credit

Начините за кандидатстване са разнообразни и съобразени с изискванията и възможностите на всеки клиент. Кредитното дружество дава заеми на стойност не по-голяма от 2 000 лева, за не повече от 18 месеца и ГПР от 50%.

 

Burza Kasa

Фирмата предлага краткосрочни заеми от разстояние до 700 лева, за които може да се подаде заявление и от офисите на партньорите, които за цялата страна са над триста. Гражданите могат да получат спешни пари в труден момент на стойност от 500 до 3 000 лева и да ги изчистят за 6 месеца при ГПР, съответстващ на 49,03%.Credit Ins

Когато клиентите на Кредит Инс успеят да изплатят задълженията си преди упоменатия в договора краен срок, те плащат само лихвения процент, който се е събрал за срока, в който са изплатили паричните си задължения. Клиентите на компанията могат да кандидатстват за гъвкави авансови заеми, които се погасяват в интервал от 30 дни или потребителски краткосрочни заеми, които се връщат за времето от 1 година на стойност от 200 до 1 500 лева с ГПР не по-голям от 49.7%.

 

Cash Box

Кредитното дружество отпуска бързи кредити с време за погасяване до 30 дни или потребителски онлайн кредити до 1 500 лева за времето от 12 месеца с ГПР не по-висок от 49.7%. Решението гражданите получават до 20 минути според сайта на дружеството.

 

Kinti.bg

Кандидатстването за кредит е безвъзмездно, а положително становище клиентите могат да получат само до няколко минути. Фирмата приема заявки за спешно финансиране до 1 000 лева при ГПР не повече от 49.65% и за време, не-дълго от 12 месеца.

 

Terra Credit

Кредитната компания има над 30 офиса в цялата страна, а сумите трябва да се върнат за време до 12 месеца. Кредитодателят одобрява заявки за онлайн заеми на стойност между 100 и 2 000 лева. Решението се получава до час, а паричните средства се отпускат без необходимост от ипотекиране или обезпечение.

 

Burzi Krediti

Кредитното предприятие предлага заеми от разстояния до 2 000 лева за нови клиенти и до 5 000 лева – за лоялни. Финансирането се погасява с равни вноски ежемесечно, а ГПР да бъде повече от 47.84 %.

 

CrediLend

Българският кредитен доставчик разполага с разнообразни финансови продукти като авансов заем, който е двумесечен и е до 200 лева, заем за пенсионери е за 18 месеца и е до 1 500 лева, потребителски заем за 12 месеца, който е до 3 000 лева и ипотечен заем, който е до 24 месеца на стойност до 20 000 лева.

 

Provident

Заемодателят може да одобри заявка за заем от разстояние, ненадвишаващ 2 500 лева с ГПР, съответстващо на 50.0%. Финансирането се изплаща за не по-дълъг период от 60 седмици.

 

Help Credit

Работното време е такова, че служителите почиват само събота и неделя, а процедурата по получаване на пари е напълно онлайн и изключително достъпна. Кредитното предприятие отпуска динамични заеми до 5 000 лева, които се изплащат за интервал до 36 месеца, а ГПР е 49,9%.

 

Easy Credit

Кредитното дружество е изградило своя система от кредитни консултанти, които  директно общуват със своите кредитополучатели. Дружеството може да даде положително решение на заявления за онлайн кредит на стойност до 3 000 лева с ГПР 49.15% при времеви интервал за връщане – 43 седмици.

 

Mini Zaem

Спешните пари на заем от типа авансови заем са до 500 лева при ГПР, ненадхвърлящ 48.30% и ако се изплатят в интервал до 30 дни, не им се начислява лихвен процент.

 

Vivus

Фирмата има практика да проверява кредитният рейтинг на своите кредитоискатели и ако след сверяването на декларираните данни се окаже, че клиента е добра кредитна история, изпраща положително становище. От фирмата могат да се получат 2 000 лева и да се изплатят за 1 година с ГПР 49.11%.

 

Profi Credit

Небанковата институция работи с финансиране с горна граница 5 000 лева, които могат да се получат по всяко време за времето от 24 месеца при ГПР не повече от 49.90%.

 

Net Credit

Заемодателят работи с гъвкави експресни пари до заплата на стойност до 500 лева и потребителски кредити до 1 500 лева. Годишният процент на разходите съответства на не повече от 49,09%, а интервала им за връщане се предвижда да бъде до 12 месеца.

 

Smile Credit

Погасяването на паричните задължения става също от разстояние, без посещения в жилището на клиента за събирането на месечните вноски. Компанията разполага със спешни пари при финансови трудности на стойност до 1 500 лева при ГПР от 49,68%, а срока им за връщане се определя на 24 месеца.

 

City Credit Sofia Commerce

Когато становището на кредитодателя е отрицателно, служител на фирмата се свързва с неодобрения клиент на неговия e-mail. Сумите, които могат да получат одобрение са до 2 000 лева, времето им за изплащане е 18 месеца, а оптималния ГПР се изчислява на  49.61%.

 

Credissimo

Кредитното дружество предлага микро заеми на стойност до 600 лева, а потребителските – са до 2 000 лева и могат да се изплащат разсрочено за времето от 18 месеца.

Спешни заеми гр. Ямбол

krediti-online