Бързи кредити Ямбол

Търсите бързи онлайн кредити Ямбол и региона?

Гражданите на Ямбол могат да получат спешни пари на заем за неотложни нужди от кредитните компании, които обслужват техния регион. Ето списък на едни от най-динамичните и бързи небанкови институции, които предлагат своевременна парична помощ в труден момент.

 Micro-Credit

Кредитите от дистанция могат да получат положително становище, когато са между 200 и 3 000 лева, без нужда от поръчители, а Годишния процент на разходите се равнява на 49.90%.

 

Cash Credit

Начините за кандидатстване са разнообразни и съобразени с изискванията и възможностите на всеки клиент. Кредитното дружество дава заеми на стойност не по-голяма от 2 000 лева, за не повече от 18 месеца и ГПР от 50%.

 

Burza Kasa

Фирмата предлага краткосрочни заеми от разстояние до 700 лева, за които може да се подаде заявление и от офисите на партньорите, които за цялата страна са над триста. Гражданите могат да получат спешни пари в труден момент на стойност от 500 до 3 000 лева и да ги изчистят за 6 месеца при ГПР, съответстващ на 49,03%.

Credit Ins

Когато клиентите на Кредит Инс успеят да изплатят задълженията си преди упоменатия в договора краен срок, те плащат само лихвения процент, който се е събрал за срока, в който са изплатили паричните си задължения. Клиентите на компанията могат да кандидатстват за гъвкави авансови заеми, които се погасяват в интервал от 30 дни или потребителски краткосрочни заеми, които се връщат за времето от 1 година на стойност от 200 до 1 500 лева с ГПР не по-голям от 49.7%.

 

Cash Box

Кредитното дружество отпуска бързи кредити с време за погасяване до 30 дни или потребителски онлайн кредити до 1 500 лева за времето от 12 месеца с ГПР не по-висок от 49.7%. Решението гражданите получават до 20 минути според сайта на дружеството.

 

Kinti.bg

Кандидатстването за кредит е безвъзмездно, а положително становище клиентите могат да получат само до няколко минути. Фирмата приема заявки за спешно финансиране до 1 000 лева при ГПР не повече от 49.65% и за време, не-дълго от 12 месеца.

 

Terra Credit

Кредитната компания има над 30 офиса в цялата страна, а сумите трябва да се върнат за време до 12 месеца. Кредитодателят одобрява заявки за онлайн заеми на стойност между 100 и 2 000 лева. Решението се получава до час, а паричните средства се отпускат без необходимост от ипотекиране или обезпечение.

 

Burzi Krediti

Кредитното предприятие предлага заеми от разстояния до 2 000 лева за нови клиенти и до 5 000 лева – за лоялни. Финансирането се погасява с равни вноски ежемесечно, а ГПР да бъде повече от 47.84 %.

 

CrediLend

Българският кредитен доставчик разполага с разнообразни финансови продукти като авансов заем, който е двумесечен и е до 200 лева, заем за пенсионери е за 18 месеца и е до 1 500 лева, потребителски заем за 12 месеца, който е до 3 000 лева и ипотечен заем, който е до 24 месеца на стойност до 20 000 лева.

 

Provident

Заемодателят може да одобри заявка за заем от разстояние, ненадвишаващ 2 500 лева с ГПР, съответстващо на 50.0%. Финансирането се изплаща за не по-дълъг период от 60 седмици.

 

Help Credit

Работното време е такова, че служителите почиват само събота и неделя, а процедурата по получаване на пари е напълно онлайн и изключително достъпна. Кредитното предприятие отпуска динамични заеми до 5 000 лева, които се изплащат за интервал до 36 месеца, а ГПР е 49,9%.

 

Easy Credit

Кредитното дружество е изградило своя система от кредитни консултанти, които  директно общуват със своите кредитополучатели. Дружеството може да даде положително решение на заявления за онлайн кредит на стойност до 3 000 лева с ГПР 49.15% при времеви интервал за връщане – 43 седмици.

 

Mini Zaem

Спешните пари на заем от типа авансови заем са до 500 лева при ГПР, ненадхвърлящ 48.30% и ако се изплатят в интервал до 30 дни, не им се начислява лихвен процент.

 

Vivus

Фирмата има практика да проверява кредитният рейтинг на своите кредитоискатели и ако след сверяването на декларираните данни се окаже, че клиента е добра кредитна история, изпраща положително становище. От фирмата могат да се получат 2 000 лева и да се изплатят за 1 година с ГПР 49.11%.

 

Profi Credit

Небанковата институция работи с финансиране с горна граница 5 000 лева, които могат да се получат по всяко време за времето от 24 месеца при ГПР не повече от 49.90%.

 

Net Credit

Заемодателят работи с гъвкави експресни пари до заплата на стойност до 500 лева и потребителски кредити до 1 500 лева. Годишният процент на разходите съответства на не повече от 49,09%, а интервала им за връщане се предвижда да бъде до 12 месеца.

 

Smile Credit

Погасяването на паричните задължения става също от разстояние, без посещения в жилището на клиента за събирането на месечните вноски. Компанията разполага със спешни пари при финансови трудности на стойност до 1 500 лева при ГПР от 49,68%, а срока им за връщане се определя на 24 месеца.

 

City Credit Sofia Commerce

Когато становището на кредитодателя е отрицателно, служител на фирмата се свързва с неодобрения клиент на неговия e-mail. Сумите, които могат да получат одобрение са до 2 000 лева, времето им за изплащане е 18 месеца, а оптималния ГПР се изчислява на  49.61%.

 

Credissimo

Кредитното дружество предлага микро заеми на стойност до 600 лева, а потребителските – са до 2 000 лева и могат да се изплащат разсрочено за времето от 18 месеца.

Спешни заеми гр. Ямбол

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.