Бързи кредити Хасково

Търсите бързи кредити Хасково?

Гражданите на Хасково и региона могат да изтеглят спешни авансови или бързи потребителски заеми от следните кредитни доставчици:

Micro-Credit

Предприятието предлага спешни пари на заем между 200 и 3 000 лева без поръчителство, които трябва да се изплатят чрез седмични или месечни вноски. Погасителният период се определя на 1 година и ГПР се калкулира при най-висок ГПР от 49.90%.

 

Spesh Cash

Спеш Кеш е иновативна компания, която предлага бързи кредити, ипотечни кредити, бърз кредит до заплата и още финансови услуги. Компанията има физически офиси освен в столицата и в Хасково, които действат и като заложни къщи. Кредитите могат да бъдат до 1 500 лева, а времето за връщане е 9 месеца.

 

Cash Credit

Главният приоритет на дружеството, е че фирмата информира клиента за своето становище едва до 6 минути и не се изисква поръчител. Оптималния размер е до 3 000 лева, най-дългото време е 1 година и ГПР от 49.90%.

 

Burza Kasa

За новите клиенти на заемодателя се предвижда промоция, според която, те могат да теглят своя първи заем без да им се начислява лихва. Спешните пари на заем тип авансов кредит могат да са до 700 лева за 45 дни. Фирмата отпуска заеми до 3 000 лева, които се погасяват за не повече от 12 месеца при ГПР, съответстващо на 49.11%.

 

Credit Ins

Компанията доставя бързи онлайн кредити с период на връщане до 30 дни или потребителски краткосрочни кредити между 200 и 1 500 лева за време между 3 и 12 месеца с ГПР 49.70% без такса за предсрочно погасяване.

 

Lucky Credit

Спешните пари на заем, които могат да се получат са между 50 и 700 лева, най-високият ГПР се калкулира на 49.93 %, а времето за връщане е 45 дни.

 

Cash Box

Най-високата сума, която може да получи положително становище не може да надвишава 2 500 лева. Дългът се погасява ежемесечно чрез анюитетни вноски за време до 18 месеца при най-голям ГПР 48.87%.

 

Kinti.Bg

От кредитното дружество апелират гражданите да сключват споразумение едва щом се уверят, че са разбрали цялата информация, свързана с параметрите, условията и изискванията. Дружеството отпуска спешни пари в труден момент в размер до 1 000 лева, погасяващи се за време до 12 месеца и при ГПР не повече от 49.65%.

 

Terra Credit

Фирмата предлага спешни парични средства във време на финансови трудности в размер между 100 и 2 000 лева, като средствата се връщат за не по-дълго от 12 месеца. Когато се подава заявление, фирмата определя какъв ще бъде ГПР, тъй като се отличава със своя динамичен подход.

 

Agb Finance

Кредитната политика на ЕйДжиБи Финанс изисква обезпечение кредитите с недвижима собственост, което ги прави тип ипотечни. Заемите срещу ипотека са предназначени за граждани и собственици от 5 000  до 500 000 евро и ГПР 28.76%.

 

Burzi Krediti

Кредитното предприятие отпуска суми в размер между 500 и 2 000 лева, ако се взима първи кредит. Лоялните и коректни заемополучатели могат да получат становище и на суми до 5 000 лева, които трябва да погасят сумите от 12 до 48 месеца.

 

CrediLend

Българската компания предоставя суми между 100 и 5 000 лева  с ГПР 44%. Фирмата се отличава с широк набор от финансови продукти: Кредит аванс – до 300 лева, Кредит пенсионер – до 1 500 лева, Потребителски кредит – до 3 000 лева Ипотечен Кредит до 20 000 лева.

 

 

Provident

Заемодателят отпуска минимални суми от 200 и максимални от 2 500 лева с ГПР не повече от 50.0%  за максимален период не по-дълъг от 60 седмици.

 

Help Credit

Българск0т0 небанково учреждение отпуска спешни пари на заем, които могат да бъдат до 5 000 лева с ГПР не по-висок от 49,9% и за не повече от 36 месеца.

 

 Easy Credit

Експресните кредити, които могат да се усвоят от фирмата могат да бъдат в размер между 200 и 3 000 лева при ГПР, съответстващ на 49.15%. Отпуснатите суми могат да  се връщат за не по-дълго от 43 седмици.

 

Mini Zaem

Мини Заем включва своите надеждни клиенти във ВИП програма за намаления от лихвения процент по своите кредитни продукти.

 

Ferratum

Кредитното предприятие отпуска мини заеми до 500 лева, които се изплащат за едва 15 дни при ГПР не повече от 48.30%.

 

Vivus

Най-високият кредит, за който може да се получи положително становище е 2 000 лева при най-голям ГПР от 49.11% и време за издължаване до 12 месеца.

 

Profi Credit

Кредитната организация подарява 50 лева на всеки свой кредитопотребител, който ги свърже с нов клиент. Финансирането, което организацията отпуска е до 5 000 лева, средствата се погасяват за период не по-дълъг от 2 години с ГПР, ненадвишаващ 49.90%.

 

Net Credit

Моделът на отпускане на спешните заеми не изисква наличието на физически офиси, така че фирмата не поддържа такива. Клиентите не е необходимо да се срещат реално с финансовите консултанти на фирмата. ГПР не може да надвишава 49,09%, сумата на кредита – 1 500 лева, а погасителният период 1 година.

 

Smile Credit

Смайл Кредит не предвиждат условие за поръчител при бързите кредити до заплата. Целият процес е от разстояние и не се подписват споразумения на хартиен формат. Допустимата сума, която може да бъде одобрена е 1 500 лева, 49,66% е съответно ГПР, а времето за връщане на сумите е 12 месеца.

 

City Credit Sofia Commerce

Кредитният доставчик отпуска спешни пари на заем до 1 500 лева, които се погасяват за времето от 12 месеца с Годишен процент на разходите 50%. Сити Кредит организират и своя програма за лоялни клиенти, която касае само коректните и надеждни кредитопотребители.

 

Credissimo

Фирмата отпуска микрофинансиране до 600 лева, а потребителските бързи заеми са до 2 000 лева и трябва да бъдат издължени за срок до 18 месеца. Становището се получава едва за 7 минути, а паричните средства се усвояват по предпочетен от кредитополчателите начин.

Бързи кредити Хасково

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.