Бързи кредити събота и неделя

Интересувате ли се от бързи кредити събота и неделя?

Офертата на фирмите за бързи онлайн кредити са едни от най-изгодните на кредитния пазар у нас в наши дни. Повечето фирми предлагат опция за напълно онлайн кандидатстване и разполагат денонощно със служители, които да реагират спешно на вашите запитвания дори събота и неделя.

Предложението може да се счита за доста добро, ако има сравнително нисък ГПР. В него са включени най-често два вида такси – за разглеждане на кандидатурата и една за администриране, прилагана към текущия баланс.

Изпращането на средствата по онлайн заемите става по предпочитан от потребителя начин. Клиентът може да получи сумата по личната си банкова сметка, чрез касите на Изи Пей или чрез служител от филиал на избраната от него фирма.

Съществува наистина широ диапазон от кредитни продукти, които се отпускат, както от утвърдени и популярни небанкови компании, така и от нови, бързо развиващи се фирми. Те също набират бързо популярност сред хората, които предпочитат този начин на финансиране.

Те имат предимно по-малко такси, в сравнение с банките, но също и сравнително по-високи лихвени проценти. Институции от този тип предлагат бърз кредит до аванс или до заплата, кредити, които може да върнете на седмични или месечни вноски, както и потребителски заеми с по-солидна сума и по-голям погасителен период, които се доближават до кредитите от банките. 

Трябва да имате предвид, че много небанкови компании са по-либерални от банките към кредитната ви историята в ЦКР. Основното изискване остава постоянният доход, който заявителят трябва да посочи и чрез който гарантира пред фирмата, че има възможност да погаси задължението си.

Ако се вгледаме по-отблизо можем да видим, че съществуват множество форми на предоставяне на онлайн кредити по всяко време, включително и в събота и неделя. 

Що се отнася до условията, небанковите институции предопределят доста общ клиентски профил. По този начин повечето фирми изискват от кандидата да отговаря на минимален брой условия. Той трябва само да има навършена най-малко 18 или 21-годишна възраст и източник на доходи.

Това може да бъде не само заплата, но и майчинство, пенсия, обезщетение, издръжка и т.н. Източникът на доходи трябва да позволява на кандидатите да внасят месечните си вноски навреме.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.