Бързи кредити Стара Загора

Търсите бързи кредити Стара Загора?

Вижте всички компании, предоставящи микрофинансиране на индивидуални клиенти и фирми в Стара Загора и нейния регион. След като изпратите онлайн заявката си до избрана от вас компания за бързи кредити, неин служител ще се свърже с вас и ще договорите подробностите по заема.

Гражданите на Стара Загора могат да разчитат на тези компании за бързи кредити. Всички небанкови институции в този списък са проверени, присъстват в регистъра на БНБ и са с добра репутация.

Микро Кредит

Микро Кредит АД е финансова институция, която предлага експресни и динамични заеми за хора и предприятия. Кредитите, които институцията предоставя са до 3 000 лева, като не е нужен поръчител, а ГПР е до 49.90%.

 

Кеш Кредит

Кеш Кредит осъществява дистанционно трансгранични финансови услуги, като не използва финансови съветници на терен. Кредитите могат да получат одобрение, когато са до 2 000 лева, изплащат се до 18 месеца и съответно ГПР е до 50%.

 

Бърза Каса

Кредитното дружество отпуска бърз заем до заплата, който се погасява до 45 дни, а  бързият потребителския заем се определя на обща стойност до 1 000 лева и се връща за период до 6 месеца. Оптималният ГПР се калкулира на 49,03%.

 

Кредит Инс

Кредитният доставчик работи с микро кредити. Заемите до заплата са с възможност за изплащане до 30 дни, а потребителските – са в размер до 1 500 лева и със срок до 12 месеца. Максималният ГПР е съответно 49.7%.

 

Лъки Кредит

Тъй като компанията е собственост на Фератум, изискванията на Лъки Кредит са еднотипни с тези на Фератум. Спешните пари онлайн, които фирмата предоставя са максимум до 700 лева със срок на издължаване от 45 дни, а ГПР съответства на 49.93%.

 

Кеш Бокс

Кеш Бокс е търговското наименование на „Зи-Метрикс“ АД. Фирмата отпуска заеми на индивидуални потребители и собственици на малки и средни предприятия. Сумите, за които може да се получи одобрение са до 2 500 лева, изплащат се чрез равни анюитетни вноски в срок от 18 месеца, е ГПР ненадвишава 48.87%.

 

Кинти.БГ

Заявленията могат да получат положително становище, ако не превишават 1 000 лева. Срокът за връщане на сумите е 1 година, а максималният ГПР е не повече от 49.65%.

 

Терра Кредит

Терра Кредит отпуска заеми до 2 000 лева с погасителен срок от 12 календарни месеца, като за сумите над 400 лева компанията може да изиска авалист или запис на заповед.

 

Бързи Кредити

Заемодателят оказва финансова помощ, която трябва да се върне в срок до 48 месеца. Размерът на заемите могат да бъде до 2 000 лева, когато за пръв път се кандидатства за заем от фирмата, а за редовните кредитопотребители оптималната сума е 5 000 лева. ГПР не може да надвишава 47.84 %.

 

КредиЛенд

Финансовата институция отпуска суми в размер до 50 000 лева. Авансовите кредити са в размер до 300 лева и с време за връщане до 2 месеца, а потребителските краткосрочни кредити са до 1 година и са в размер до 3 000 лева. ГПР не може да надвиши 44%

 

Провидент

Провидент е безспорно една от най-сигурните компании, която предлага улеснено и ускорено финансиране. Отпусканите парични средства могат да бъдат до 2 500 лева при максимум ГПР 50.0%  и се връщат за 60 седмици.

 

Хелп Кредит

Хелп Кредит е български кредитен доставчик, който работи с бързи кредити в размер до 5 000 лева, при ГПР не повече от 49,9%, като времето за връщане е до 3 години.

 

Изи Кредит

Изи Кредит използва модел, при който се разчита на добре развита структура от кредитни консултанти, които работят изключително на терен. Гражданите могат да бъдат одобрени за суми до 3 000 лева при ГПР не по-висок от 49.15% и срок за издължаване на средствата от 43 седмици.

 

Мини Заем

Кредитното дружество предоставя мини кредити до 500 лева за 15 дни, а Годишния процент на разходите не може да надвишава 48.30%. Дружеството финансира с краткосрочни заеми индивидуални потребители, като максималния размер се определя на 1 800 лева.

 

Макс Кредит

В Макс Кредит подходът към отделния клиент е строго субективен, а срещите лице в лице с  кредитните консултанти са задължителни. Така се цели да се гарантира, че най-точно се отговаря на индивидуалните изисквания на всеки персонален клиент и са защитени неговите интереси. ГПР е 45.63%, сумите са до 3 000 лева за срок от 12 месеца и се погасява чрез добре развитата мрежа от кредитни консултанти.

 

Фератум

Кредитодателят осъществява финансови услуги в размер до 2 000 лева, които се погасяват в интервал от 12 месеца с ГПР не повече от 49.11%.

 

Вивус Кредит

Вивус е активна кредитна институция на финансовия пазар от 2008 година и има милиони потребители по целия свят. Гражданите мога да усвоят суми до 2 000 лева, които да се изплатят за 12 календарни месеца при ГПР не по-голям от 49.11%.

 

Профи Кредит

Кредитната организация предоставя парична помощ на обща стойност от 5 000 лева, а срока за връщане на помощта е до 24 месеца при ГПР, ненадхвърлящ 49.90%.

 

Нет Кредит

Най-големият ГПР е 49,09%, размерът, за който граждаите могат да получат одобрение е до 1 500 лева, а погасителния период е в интервала до 12 месеца.

 

Смайл Кредит

Компанията не изисква срещи на терен с кредитни съветници, подпиване на договори или посещение на физически офиси, а целия процес по предоставяне на бързи кредити е от разстояние. Кредитодателят отпуска бързи потребителски кредии до 1 500 лева, 49,66% е най-големия ГПР, а времето за връщане на сумате е 12 месеца.

 

Сити Кредит

Фирмата изпраща положителен отговор на кандидатите, нуждаещи се от различни суми до 1 500 лева, които се изплащат в интервал до 12 месеца, а ГПР не може да надившава  50%.

 

Кредисимо

Фирмата може да отпусне спешни инстантни пари в труден момент на стойност до 600 лева, а потребителските краткосрочни заеми са до 2 000 лева. Интервала им за връщане е до 18 месеца.

Бързи кредити Стара Загора

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.