Бързи кредити Плевен

ю

Търсите бързи кредити Плевен?

Жувущите в Плевен и региона могат да разгледат списък от едни от най-гъвкавите, бързи и резутатни небанкови институции за заеми от разстояние:

Компании, предлагащи бързи кредити в град Плевен ще намерите тук. Поискайте, и очаквайте обаждане от служител на фирмата за разрешаване на кредита и получаване на парите:

Micro-Credit

Микро Кредит АД е кредитно предприятие, което предоставя навременна и достъпна финансова подкрепа от разстояние чрез разнообразни финансови продукти. Те са предназначени за индивидуални граждани и собственици на МСП. Гражданите могат да получат одобрение за суми до 3 000 лева, без условие за поръчителство при ГПР от  49.90%.

Cash Credit

Кеш Кредит предлагат своите финансови услуги дистанционно и практиката им не включва кредитни консултанти на терен. Максималният размер на сумите е до 2 000 лева, времето за връщане е до 18 месеца, а ГПР е 50%.

 

Вurza kasa

Компанията предоставя суми в размер от 700 лева с погасителен период до 45 дни и  потребителски заеми до 3 000 лева за срок от 12 месеца при ГПР 49,03%.

 

Сredit ins

Кредит Инс предоставя микро заеми, а процедурите са оптимално улеснени и ускорени. Кредитодателят отпуска заем до заплата за срок от 30 дни и дистанционен  потребителски заем за срок от 1 година на обща стойност от 1 500 лева с ГПР 49.7%.

 

Lucky credit

Кредитната институция отпуска бързи заеми онлайн като одобрението става до 10 минути. Допустимите суми са до 700 лева за времето от 45 дни при ГПР 49.93%.

 

Cash box

Кеш Бокс отпуска потребителски краткосрочни заеми до 2 500 лева, които се погасяват чрез анюитетни вноски за срок от 18 месеца при ГПР съответстващ на 48.87%.

 

Kinti.bg

Едно от условията на фирмата е ражданите да предоставят поръчител при нужда. Кредитодателят отпуска парична помощ до 1 000 лева за времето от 12 месеца и ГПР 49.65%.

 

Terra credit

Фирмата отпуска спешно финансиране от 100 до 2 000 лева, като сумите се погасяват за максимален период от 12 месеца. Предприятието изпраща изключително бързо решените си до кредитоискателите, а за суми над 400 лева има условие за запис на заповед или авалист.

 

Burzi krediti

Фирмата предоставя парични средства от 500 до 2 000 лева, когато за пръв път се теглят пари от тях, а ГПР е до 47.84 %. До  5 000 лева могат да се усвоят, ако клиентът вече е доказал, че е редовен и надежден. Сумите се погасяват за период между 12 и 48 месеца.

 

Provident

Провидент България използва работен модел, при който сумите се отпускат експресно в брой от кредитни съветници. Предоставяните заеми са в размер до 2 500 лева, ГПР е 50.0% и времето за издължаване на задълженията е в границите на  12, 27, 45 или 60 седмици.

 

Help Credit

Хелп Кредит е българско кредитно предприятие за предлагане на бърз кредит. Гражданите могат да получат одобрение на стойност до 5 000 лева, ГПР е 49,9% и времето за погасяване е 36 месеца.

 

Easy Credit

Кредитното дружество отпуска заеми до 3 000 лева при ГПР 49.15%. Те се изплащат на седмични вноски за времето от 43 седмици.

 

Mini Zaem

Кредитният доставчик работи с мини заем до заплата до 500 лева, които се изплащат за срок от  15 дни при ГПР от 48.30%. Доставчикът предлага, също така, краткосрочен потребителски заем, който се връща на равни вноски в размер до 1 800 лева.

 

Max Credit

Макс Кредит се стреми да посочва винаги справедливи клаузи в договара за кредит. Справедливите клаузи на споразуменията за всеки отделен случай са гарант за спазване на правата на българските граждани, предвид законодателната рамка на РБ. Оптималните суми, за които може да се кандидатства са до 3 000 лева, изплащат се чрез седмични равни вноски за 1 година, а всеки първи кредит не може да надвишава 700 лева.

 

Feratum

Фирмата е международна и с добър авторитет в цяла Европа. Тя предлага пари на заем до 2 000 лева с време за връщане до 1 година, а ГПР е съответно 49.11%.

 

Vivus

Най-високата сума, за която може да се получи положително становище е 2 000 лева, които се връщат до 1 година, при най-висок ГПР е 49.11%.

 

Profi Credit

Профи Кредит е международна компания, която задоволява потребността от бързи кредити в цели пет европейски държави. Фирмата работи с финансиране до 5 000 лева, което се връща в рамките на 24 месеца при ГПР 49.90%.

 

Net Credit

Кредитното дружество предлага една от най-търсените услуги заем до заплата в размер до  500 лева, както и заеми на индивидуални потребители максимум до  1 500 лева при ГПР от 49,09% за 12 месеца.

 

Smile credit

Сумти, с които работи заемодателя, са максимум до 1 500 лева при ГПР от 49,68%, а погасителният период се определя на 2 години.

 

City credit sofia commerce

Сити Кредит функционира активно на пазара с кредитни услуги от повече от 10 години. Погасителният период се определя на 12 календарни месеци. Сити Кредит предоставя суми до 1 500 лева, които за всеки първи път са с 0% лихва.

 

Credissimo

Кредисимо АД предоставя заеми изцяло дистанционно. Фирмата е експерт в предоставянето на заеми от типа до заплата в размер до 600 лева и бързи потребителски заеми до 2 000 лева, които се изплащат за 18 месеца при ГПР, съответстващ на 49.61%.

Бързи кредити Плевен

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

ю