Бързи кредити Перник

Търсите бързи кредити Перник?

Жителите на Перник могат да изтеглят бърз кредит от кредитните компании, в този списък, като всички те фигурират в регистъра на БНБ и имат сертификат за дейността си. Гражданите на пернишкия регион могат да избират между всички тях, тъй като всички те са проверени и сред тях няма фирми, които да използват заблуждаваща реклама, скрити уловки и агресивни техники.

Вижте всички компании, предлагащи бързи кредити в град Перник, и кандидатствайте директно за приоритетно разглеждане. Вашето искане ще бъде разгледано незабавно, и след одобрение ще си получите парите:

Micro-Credit

Микро Кредит АД е кредитно предприятие, от което може да се получи спешна парична помощ под формата бързи онлайн кредити. Предприятието се фокусира в предлагане на финансиране на обща стойност до 3 000 лева при ГПР не по-висок от 49.90%. Фирмата не изисква поръчители.

Cash Credit

Кеш Кредит развиват интернационални кредитни услуги в редица държави по целия свят. Техните потребителски бързи заеми са на стойност до 2 000 лева, погасяват се в интервала от 18 месеца и ГПР се калкулира на 50%.

Burza Kasa

Бърза Каса предоставя един от най-търсените бързи заеми – кредит до заплата под наименованието „Бърз лев“, който се изплаща за времето до 45 дни, а  потребителските бързи заеми с в рамер до 1 000 лева и се изплащат в интервал от 6 календарни месеца. Най-високият ГПР се изчислява на 49,03%.

Credit Ins

Финансовият посредник предлага авансови мини заеми, които се връщат до 30 дни и потребителски суми до 1 500 лева, за срок до 1 година при ГПР от 49.7%.

Lucky Credit

Размерът на кредита, който може да бъде отпусат е в интервала между 50 и 700 лева, максималният ГПР е съответно 49.93 %, а времето за връщане се определя на 45 дни.

Cash Box

Кредитното предприятие за бързи кредити предлага своите финансови продукти, както за физически, така и за юридически лица. Предприятието се фокусира в предоставяне на инстантни пари на стойност до 2 500 лева, които се изплащат се с анюитетни месечни вноски в интервал от 18 месеца при ГПР, съответстващ на 48.87%.

Kinti.bg

Кинти.БГ е името на марка, собственост на Микроадванс АД. Кредитният посредник предоставя субсидиране до 1 000 лева за времето до 12 календарни месеца и при ГПР, който не може да надвишава 49.65%.

AGB Finance

ЕйДжиБи Финанс предлага изгодни обезпечени кредити, предназначени за всякакъв вид цели. Тяхната финансова помощ се изразява в предлагане на ипотечни заеми за граждани и малки фирми на стойност между 5 000 и 500 000 евро при ГПР от 28.76%.

Burzi Krediti

Бързи Кредити е притежание на българската фирма Бързи Кредити ООД. Задълженията се изплащат чрез анюитетни вноски всеки месец. Финансовият посредник предлага парична помощ на обща стойност до 2 000 лева за нови клиенти при ГПР от 47.84 %. 5 000 лева е максималната стойност, която могат да получат само клиентите, които са се доказали, че са лоялни, като времето за връщане на сумите се определя в интервала между 12 и 48 месеца.

Provident

Кредитното предприятие отпуска финансови средства от 200 до 2 500 лева при ГПР не по-висок от 50%, които се погасяват чрез седмични вноски  за интервал от 12 до 60 седмици.

Help Credit

Кредитното предприятие предоставя кредитния продукт заем до заплата, който е един от предпочитаните у нас. Предприятието се специализира в отпускането на потребителски кредити на стойност от 50 до 5 000 лева при ГПР, ненадвишаващ 49,9% и време за изплащане – 36 месеца.

Easy Credit

Кредитното дружество  се фокусира в отпускане на инстантни пари в труден финансов момент, които могат да бъдат на стойност между 200 и 3 000 лева с ГПР не по-висок от 49.15%. Експресните пари на време се изплащат с вноски всяка седмица в интервал от 43 седмици.

Mini Zaem

Кредитното предприятие има програма за отстъпки от лихвения процент по бързия онлайн заем за всички свои коректни клиенти. Кредитите, които могат да получат одобрение от предприятието биват авансови до 500 лева, които се погасяват за около две седмици и потребителски кредити до 1 800 лева, а ГПР не може да надвишава е 48.30%.

Ferratum

Всички процедури по отпускане пари на заем е изцяло от разстояние и оптимално улеснен. Кредитодателят отпуска инстантни пари за спешни цели на обща стойност до 2 000 лева, погасяващи се в интервала между 3 и 12 месеца, като ГПР не може да надвиши 49.11%.

Vivus

Най-високият размер, която може да бъде усвоена е 2 000 лева, като парите се изплащат в интервал до 12 месеца при ГПР съответно 49.11%.

Profi Credit

Финансовият посредник предоставя финансиране под форма на бързи онлайн заеми до 5 000 лева, които трябва де се погасят за не по-дълго от 2 месеца при ГПР до 49.90%.

Net Credit

Фирмата отпуска дистанционно кредит до заплата до 500 лева и краткосрочен потребителски кредит с оптимална стойност до 1 500 лева при ГПР до 49,09% интервал от 12 месеца.

Smile Credit

Смайл Кредит отпуска бърз кредит до заплата без да налага условие за поръчител. Размерът на кредитите може да достигне до 1 500 лева, с максимален ГПР 49,68%, като интервала за погасяване на задължението е от 90 дни до 2 години.

City Credit Sofia Commerce

Кредитното предприятие предоставя заеми от разстояние до 1 500 лева, а погасителния период се предвижда да е до 12 месеца. Когато се тегли заем за първи път, предприятието не начислява лихва.

Credissimo

Решението на фирмата след подаване на заявка за бързи пари на зем се получава до 7 минути, а усвояването става по начин, удобен на клиента. Фирмата се специализира в предоставяне на бързи заеми до заплата до 600 лева и бързи потребителски заеми до 2 000 лева, погасяващи се за времето от 18 месеца при ГПР съответстващо на 49.61%

Бързи кредити Перник

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.