Бързи кредити Пазарджик

Бързи кредити Пазарджик

Жителите на Пазарджик и региона могат да разгледат списък от кредитни небанкови посредници, на които могат да разчитат в спешна нужда от пари. В Пазарджик има не малко компании за кредити. Ето  какво нашият екип подрба специално за вас.

Micro-Credit

Кредитното дружество отпуска гъвкави кредити от разстояние на стойност до 3 000 лева без изискване от поръчители, които се погасяват на равни траншове всяка седмица или всеки месец. Средствата се изплащат за интервал от 12 месеца и ГПР е не повече от 49.90%.

 

Cash Credit

Фирмата се гордее със своя персонален подход. Сумите, които се отпускат са с на стойност от 200 до 2 000 лева и се връщат в интервал от 18 месеца при ГПР не по-голям от 50%.

 

Burza Kasa

Бърза Каса е дъщерна фирма на мащабната финансова корпорация Фератум, която е известна с агресивния си маркетинг в Мрежата, целящ да се разграничи от  компанията-майка. Бързите авансови кредити са с време за връщане от 45 дни, а потребителските  са на стойност до 1 000 лева с време за издължаване до 6 месеца. Най-високият ГПР се калкулира на 49,03%.

 

Credit Ins

Кредитната компания Кредит Инс позволява на своите клиенти предсрочно погасяване без да ги облага с наказателни такси или други оскъпяващи кредита разходи. Компанията предлага онлайн експресни заеми до заплата, който се връща до 30 дни или потребителски микро кредити за не по-дълго от 12 месеца в размер до 1 500 лева при оптимален  ГПР 49.7%.

 

Lucky Credit

Компанията отпуска кредити, благодарение на които, гражданите могат да получат суми между 50 и 700 лева, най-високия ГПР е 49.93 %, а интервала за връщане е 45 дни.

 

Cash Box

Кредитното предприятие предлага бързи потребителски кредити до 2 500 лева, погасяващи се на равни вноски всеки месец (анюитет) в интервал от 18 месеца при ГПР не пове от 48.87%.

 

Kinti.bg

При невъзможност на гражданите да погасяват на време паричните си задължения те трябва обезателно да се обадят на компанията, за да измислят съвместно решение. Финансовият посредник предлага спешни пари на заем до 1 000 лева за интервал от 12 месеца при оптимален ГПР 49.65%.

 

Terra Credit

Кредитният посредник финансира със суми между 100 и 2 000 лева, които се погасяват за времеви интервал от 1 година. Посредникът  изготвя изключително бързо становището си, относно одобрението на заявленията и автоматично информира кредитоползвателите. За заеми над 400 лева кредитодателя изисква авалист или запис на заповед.

 

AGB Finance

Процесът не изисква наличие на трудов договор или поръчителство, а сумата по кредита е добре да се покрива от обезпечението, което я гарантира. Компанията предлага кредити срещу ипотека за граждани и предприятия на стойност от 5 000  до 500 000 евро при ГПР съответно 28.76%.

 

Provident

Кредитното дружество предлага заеми в размер между 200 и 2 500 лева с ГПР, ненадвишаващ 50.0%, които трябва да бъдат погасени за интервала от 60 седмици.

 

Help Credit

Кредитните продукти са” „Аванс” са заеми за физически лица на стойност от 50 до 399 лева, за интервал от 61 до 90 дни, „Плюс” са потребителски заеми между 400 и 5 000 лева за време от 3 до 36 месеца, „Имот”  са ипотечни заеми от 5 000 до 50 000 лева от 6 до 60 месеца и „Авто” са потребителски кредити срещу залагане на лека кола от 400 до 5000 лева за срок от 3 до 36 месеца.

 

Easy Credit

Кредитодателят отпуска финансиране в общ размер до 3 000 лева при ГПР, непривишаващ 49.15%. Потребителските бързи онлайн заеми  се изплащат чрез седмични вноски за времето от 43 седмици.

 

Mini Zaem

Кредитната компания работи с бързи авансови заеми на стойност до 500 лева, погасяващи се за интервала до 15 дни с ГПР, ненадхвърлящ 48.30%. Компанията отпуска  и бързи потребителски кредити, изплащащи се на вноски на стойност до 1 800 лева.

 

Ferratum

Кредитното предприятие предоставя потребителски заеми от разстояние до 3 000 лева, като изплащането става в интервал от 1 година, а вноските са ежеседмични при максимум ГПР 49.11%. Когато клиентите теглят за първи път от предприятието пари, могат да получат заем до 700 лева.

 

Vivus

Фирмата предлага бързо усвояване на парите, които отпуска – едва до 15 минути. Най-високият размер, който може да бъде усвоен е до 2 000 лева. Заемите се погасяват за период до 12 месеца при ГПР съответстващ на 49.11%.

 

Profi Credit

Профи Кредит е част от мащабна интернационална група кредитни компании, които финансират с бързи кредити около пет страни, намиращи се в Еврозоната. Заемодателят отпуска инстантни пари на заем в труден момент в размер до 5 000 лева, които се погасяват за интервала от 2 години при ГПР не по-висок от 49.90%.

 

Net Credit

Финансовата институция дава бързи потребителски заем до заплата до 500 лева и краткосрочен заем с максимум сума от  1 500 лева при ГПР не повече от 49,09% за срок от 1 година. Институцията предвижда промоция, според която, когато се тегли за пръв път, заемът не се облага с лихва.

 

Smile Credit

Кредитният доставчик отпуска кредити до 1 500 лева, при оптимален ГПР 49,68%, които трябва да бъдат върнати в интервала от 90 дни до 24 месеца.

 

City Credit Sofia Commerce

Сити Кредит е наименованието на марката София Комерс Кредит Груп и е активна на финансовия пазар в България от около десет години. Кредитодателят предоставя финансирания до 1 500 лева, при време за връщане 12 месеца. Всеки, който тегли заем от фирмата за пръв път, се ползва от специална преференция и към заема не се начислява лихва.

 

Credissimo

Характерно за кредитния доставчик е отпускането на кредитите от разстояние. Кредитното предприятие е специализиран доставчик на спешни пари на заем до 600 лева и бързи заеми на стойност до 2 000 лева, които се изплащат в интервал до 18 месеца с ГПР не по-голям от 49.61%.

Бързи кредити Пазарджик

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.