Бързи кредити Монтана

Бързи кредити Монтана  на седмични и месечни вноски

Жителите на Монтана могат да теглят бърз заем от широк набор фирми. Едни от най-ефективните и надеждни фирми, вписани в регистъра на БНБ, в региона са:

Микро Кредит

Фирмата отпуска заеми от 200 до 3 000 лв., без поръчител и изисква да се погасяват на равни седмични или месечни вноски.

 

Кеш Кредит

Кредитното дружество доставя интернационални услуги по отпускане на онлайн заеми в редица страни. Заемите са с размер до 2 000 лева със срок на изплащане 18 месеца и ГПР максимум 50%.

 

Бърза Каса

Кредитното дружество работи отпуска краткосрочни кредити от типа бърз кредит до заплата до 700 лева, които се погасяват до 45 дни и потребителски кредити до 3 000 лева – до 12 месеца, а най-високият ГПР се изчислява на 49,03%.

Кредит Инс

Фирмата отпуска суми от 200 до 1 500 лева при погасителен период между 3 и 12 месеца с най-висок ГПР 49.7%, а одобрението става до 20 минути.

 

Лъки Кредит

Фирмата отпуска суми от 50 до 700 лева, които трябва да бъдат върнати до 45 дни. Одобрението става до 10 минути, а най-големият ГПР е 49.93 %.

 

Кеш Бокс

Фирмите отпуска бързи онлайн заеми до 2 500 лева, които се погасяват чрез анюитетни месечни вноски за срок до 18 месеца, а най-високия ГПР е 48.87%.

 

Кинти.БГ

Фирмата отпуска за срок от 12 месеца краткосрочни заеми до 1 000 лева, а максималният ГПР е 49.65%.

 

Провидент

Най-високата сума, за която може да се кандидатства е 2 500, максималният ГПР е 50.0%, а крайният срок за погасяване е 60 седмици.

 

Хелп Кредит

Фирмата отпуска микрокредит на стойност между 50 и 399 лева, който се изплаща за срок между 61 и 90 дни и потребителски кредит в размер между 400 и 5 000 лева, като погасителният период е между 3 и 36 месеца. Максимално ГПР се изчислява на 49,9%.

 

Изи Кредит

Оптималният ГПР е 49.15%, сумите са от 200 до 3000 лева, кредита се погасява на седмична база и крайния срок се определя на 43 седмици.

 

Мини Заем

Мини Заем отпуска кредит до заплата до 500 лева, които трябва да се върнат в рамките на 30 дни с 0% лихва и потребителски кредит до 1 800 лева, с максимален ГПР от 48.3 %, който трябва да бъде погасен за 420 дни (14 месечни вноски).

 

Макс Кредит

Бързите кредити, които се отпускат са до 500 лева, изплащат се наведнъж или на три вноски. В зависимост от статуса на отделния клиент се отпускат и краткосрочни потребителски кредити на стойност между 150 и 3 000 лева.

 

Фератум

Фератум е небанкова кредитна институция, функционираща активно у нас от 2009 година. Те работят и в събота и неделя. Фирмата изпраща SMS, с който след одобрение уведомява своите клиенти, а те трябва да потвърдят искането си. Компанията отпуска бързи кредити до 2 000 лева с погасителен срок от 3 до 12 месеца и максимум ГПР 49.11%.

 

Вивус Кредит

Когато клиентите теглят бърз кредит от Вивус, могат да получат до 350 лева. Връщайки парите навреме всеки последващ кредит може да бъде в размер до 1 000 лева. Максималният размер на сумите е 2 000 лева, които трябва да се върнат за 12 месеца, а максималният ГПР е 49.11%.

 

Профи Кредит

Фирмата предлага заеми на граждани и собственици на малки и средни предприятия. Компанията отпуска заеми до 5 000 лева с максимум ГПР от 49.9%. със срок на погасяване 24 месеца и отпуска по 50 лева за всеки доведен нов клиент.

 

Нет Кредит

Кредитното дружество предлага бързи потребителски кредити до заплата с максимален размер от 300 до 1 500 лева и се връщат до 12 месеца. Фирмата има Google Play приложение и предвижда 49,09% ГПР.

 

Смайл Кредит

За бърз заем от кредитното предприятие се кандидатства без да се начисляват такси за суми до 1 500 лв, с максимален ГПР 49,68%, минимален срок за връщане е 90 дни а оптималният – 1 година.

 

Сити Кредит

Кредитното дружество отпуска бързи заеми до 1000 лева и ипотечни заеми до 5 000 лева, а оптималният ГПР е 49%. Бързите заеми могат да бъдат безлихвени – всеки първи и всеки седми, който е до 400 лева за нови са с 0% лихва. Споразуменията за заем се подписват във физическите офиси на фирмата.

 

Кредисимо

Небанковата институция предлага експресни кредити от разстояние. Кредитната институция предлага заеми до 2 000 лева само за 7 минути. Тя отпуска спешни пари на заем с 0% лихва, който не изисква допълнителни разходи, когато се върне в договорения срок.

Бързи кредити Монтана

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

One thought on “Бързи кредити Монтана

  1. MNnogo odobno e tazi podredba na kreditnite firmi po gradove,taka e po lesno za orientirane

Comments are closed.