Бързи кредити Люлин

Бързи заеми в Люлин

Търсите бърз кредит в Люлин?

Най-важното правило преди да бъде изтеглен бърз заем, независимо от коя част на София или страната е клиента, е да се проучат с всички възможни средства кредитния доставчик, от който възнамерява да изтегли пари, за да се увери, че няма подводни камъни и добре прикрити манипулативни тактики. В тази публикация ще разгледаме кредитното дружество Net Credit, което отпуска бързи кредити Люлин, а отправна точка ще ни бъде официалния уебсайт.

Фирмата работи с бързи онлайн кредити, за които се кандидатства лесно, бързо и достъпно само с лична карта. Клиентите имат възможност да избират как да върнат парите – чрез равни вноски, всеки месец или на заплата.

Клиентите, решили да използват финансовия продукт заем до заплата, могат да се възползват от суми до 399 лв.

За хората, които имат нужда от по-голяма сума се предлага другия продукт, при който заема се погасява чрез равни вноски всеки месец, а размерът може да достигне до 1 500 лв.

Кредитните карти, без значение от кое кредитно предприятие са, са с еднакви лихви. Когато клиентите чуят, че тези лихви са по 1.5% на месец, това изглежда доста приемливо, но обикновено те не разбират, че лихвите на година се събират и се равняват на солидните 18%.

Нека онагледим ситуацията. Когато лимитът по картата е 3 000 лева и клиентът изтегли 1 000, лихвеният процент  е 1,5% и изтеглената сума се равнява на 1 015 лева.

Ако притежателят на картата внесе 100 лева 1 015 минус 100 се равнява на 915 лева. Месец по-късно 915 плюс 1.5% вече се равнява на 928,72. клиентът отделя 50 лева за вноска и сумата става 878.72. На клиента му се налага да изтегли от картата още 500 лева. Изтегляйки ги 878.72 плюс 500 лева се равнява на 1378.72 лева. Мнението на повечето собственици на кредитни карти в Мрежата е, че е добре тя да бъде с неголям лимит, добре е да се ползва само, когато са преди заплата и е хубаво бързо да възстановяват баланса й, когато получат трудовото си възнаграждение.

 

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.