Бързи кредити Добрич

Търсите бързи кредити Добрич?

Гражданите на Добрич могат да изтеглят бърз кредит от финансовите институции, в следния списък, като всички те са включени в регистъра на БНБ и имат онлайн страница, на която гражданите могат да получат пълна и детайлна информация за техните финансови продукти, условия, изисквания, параметри и др.

Микро Кредит

Микро Кредит АД е кредитно дружество, от което може да се получат спешни пари в труден момент. Сумите, които дружеството предлага когато са между 200 и 3 000 лева, не са нужни поръчители, а ГПР се изчислява на 49.90%.

 

Кеш Кредит

Кеш Кредит предлагат дистанционно интернационални финансови без да използват кредитни съветници в процеса на работа. Най-високата сума, която може да се усвои е до 2 000 лева, сумите се връщат до 18 месеца, а ГПР не може да е над 50%.

 

Бърза Каса

Онлайн кредитът до заплата, който компанията отпуска се погасява за 45 дни, а потребителския може да бъде до 1 000 лева и се връща за времето до 6 месеца. Най-високият ГПР се равнява на 49,03%.

 

Кредит Инс

Кредит Инс е кредитно дружество за потребителски микро кредити, а целият процес по подаване на молба, одобрение и усвояване е изключително бърз и лесен. Дружеството отпуска микрокредитиране, като кредитите до заплата се погасяват в срок от 30 дни, а потребителските в интервал до 12 месеца и могат да са до до 1 500 лева при ГПР съответно 49.7%.

 

Лъки Кредит

Фирмата отпуска средства в труден финансов момент, които се връщат за времето до 45 дни. Гражданите могат да усвоят средства в размер до 700 лева с ГПР не повече от 49.93 %.

 

Кеш Бокс

Изпращането на заявките за финансиране е чрез Интернет или по телефона. Средствата, които могат да се усвоят са до 2 500 лева, погасяват се чрез анюитетни вноски всеки месец за времето от 18 месеца с ГПР 48.87%.

 

Кинти.БГ

Кредитопотребителите могат да получат парична помощ до 1 000 лева, която се изплаща в интервал до 12 месеца и ГПР е максимум до 49.65%.

 

Терра Кредит

Кредитополучателите могат да бъдат одобрени за финансиране, което те трябва да изплатят за времето от 12 до 48 месеца. Средствата могат да бъдат до 2 000 лева при всеки първи заем, а редовните клиенти на фирмата могат да усвоят и до 5 000 лева. ГПР не може да е повече от 47.84 %.

 

Провидент

Кредитното предприятие може да одобри кандидатури за кредити на стойност до 2 500 лева, като ГПР не може да надхвърли 50.0%. Средствата се погасяват в период от 60 седмици.

 

Хелп Кредит

Българският кредитен доставчик предоставя дистанционно кредити до    5 000 лева, които се погасяват в интервала от 36 календарни месеца, а ГПР не може да надхвърля 49,9%.

 

Изи Кредит

Финансовата институция предлага инстантни пари в критичен момент на стойност до 3 000 лева с ГПР, ненадхвърлящ 49.15%, а изплащането се извършва за времето до 43 седмици.

 

Мини Заем

Кредитодателят предоставя микро кредити до 500 лева, които се предвижда да се погасят за времето от 15 дни при ГПР не по-голям от 48.30%. Фирмата работи и с краткосрочни потребителски средства до       1 800 лева.

 

Макс Кредит

Подходът към всеки клиент е подчертано персонален, а срещите с професионалистите са със специалното изрично изискване на фирмата.

 

Фератум

Кредитното предприятие отпуска спешни инстантни суми на стойност до 2 000 лева, които се предвижда да се погасят за времето от 12 месеца при  ГПР не повече от 49.11%.

 

Вивус Кредит

Най-голямата сума, за която може да се получи одобрение е до 2 000 лева. Задълженията се погасяват за времето до 1 година, при най-високГПР съответно 49.11%.

 

Профи Кредит

Заемодателят одобрява заявления на обща стойност до 5 000 лева, които се връщат в интервала от 24 месеца при ГПР не повече от 49.90%.

 

Нет Кредит

Кредитодателят предлага онлайн кредити до заплата до 500 лева и бързи потребителски кредити  до 1 500 лева с ГПР, съответстващ на 49,09% за време до 12 месеца.

 

Смайл Кредит

Погасяването на паричните задължения става също от разстояние, без посещения в жилището на клиента за събирането на месечните вноски. Кредитният доставчик работи с експресни заеми до 1 500 лева, с ГПР, ненадвишаващ 49,68%, които се изплащат за срок до 24 месеца.

 

Сити Кредит

Кредитният посредник отпуска финансиране на обща стойност до 1 500 лева. Всеки първи заем се отпуска без лихва. Сумите се връщат за времето до 1 година.

 

Кредисимо

Становището при изпращане на заявленията за заем се получава до 7 минути, а усвояването става по избор на клиента. Кредитното дружество се фокусира в отпускането на инстантни пари в размер на 600 лева и бързи потребителски заеми до 2 000 лева, които се погасяват за срок от 18 месеца при ГПР от 49.61%.

Бързи кредити Добрич

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.