Бързи кредити Германия

Интересуват ли ви бързи кредити в Германия?

За да сте сигурни, че вземате правилното решение е полезно да се консултирате с експерт или поне да сравните заемите, предлагани от няколко банки или фирми.

И така, съществуват няколко основни вида заеми:

Заемът с фиксиран лихвен процент е добър избор, защото е предсказуем и не рискувате да бъдете затрупани от по-високи лихви.

Лихвеният процент ще бъде определен за период, договорен от вас и вашия кредитор. Тоест банката или институцията, която ви дава парите. Ако имате постоянен доход и се надявате да печелите повече в бъдеще, този вид заем ще ви подхожда.

Заемът с променлив лихвен процент ви позволява да се възползвате от по-ниските официални лихвени проценти през периода на заема в Германия.

Условията за отпускане са еднакви и се изискват едни и същи документи, а периодът на изчакване изобщо не се различава. Важно е да се отбележи, че в този случай поемате някои рискове, които произтичат от възможността процентът да се увеличи в бъдеще.

Заемите с ниска лихва се предлагат при определени нива на заем въз основа на нива.

Колкото повече заемате, толкова по-висока отстъпка може да ви се направи за кратък период от време. След този въвеждащ период лихвеният процент се връща към стандартната променлива стойност на вашия заем. По принцип ще се върнете към същите съображения, които се отнасят за описаните по-горе заеми.

В повечето случаи лихвеният процент се коригира според основния лихвен процент, определен от Германската Националната Банка (Deutsche Bundesbank), но банката понякога прави независима корекция.

Тя се основава на вашите собствени приходи и в този случай могат да възникнат малки колебания в лихвите.

Колкото по-голяма е сумата и колкото по-дълъг е срокът на погасяване, толкова по-важно е да се вземат предвид и най-малките детайли .

Ако първоначално вземете правилното решение, няма да имате главоболия в дългосрочен план и ще се насладите на заема.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.